Games, Friends, Fun.

ÇEREZ UYGULAMASI, GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

COOKIE POLICY, PRIVACY POLICY AND PROTECTION OF PERSONAL DATA

ÇEREZ UYGULAMASI

COOKIE POLICY

1.1. “Kullanıcı”ların“Playcell”deki“İçerik”lere erişim öncesinde, esnasında ya da sonrasında,“Playcell”in bağlı ve hâkim şirketi de dâhil olmak üzere veya“Playcell”in iş ortağı olan 3 üncü kişi veya kurumların anlaşmalı oldukları arama motorları veya sair internet siteleri aracılığıyla, çeşitli teknolojik imkânlar aracılığıyla,“Kullanıcı”ların internet ziyaretleri gözlemlenebilmekte ve“Kullanıcı”lara buna göre reklam uygulamaları gerçekleştirilebilmektedir.

Bu kapsamda,“Playcell”reklam verenleri veya“Playcell”ödeme hizmetleri sağlayıcılarının “Kullanıcı”lara çerez gönderme hakkı saklı olup; bu kapsamda, üye olsunlar veya olmasınlar, “Kullanıcı”lar,“Playcell”in bu Sözleşme’de belirlenen çerez politikasını/uygulamasını kabul etmiş sayılırlar.“Playcell”üzerinden yayımlanmak suretiyle, çerezler ile ilgili uygulamaların güncellenme hakkı saklı olup, söz konusu güncellemeleri takip etme ve bilgi sahibi olma yükümlülüğü tek başına“Kullanıcı”ya aittir.

1.1.Through various technologic capabilities, via search engines or other websites that are in contract including with the subsidiary and controlling company of“Playcell”or“Playcell”’s third party business partners, the“User”’s visits on internet can be observed before, during or after their access to the“Content”s on“Playcell”and advertising applications can be realized to the“User”accordingly.

Within this scope, the right of sending cookies of the advertisers and the payment system providers of“Playcell”is reserved and even they are registered or not, the“User”s are deemed to be agreed on the cookie policy/application of“Playcell”determined in this Agreement. The right to update the applications regarding cookies by publishing via“Playcell”is reserved and it’s under the“User”’s liability to follow and have knowledge about aforesaid updates.

1.2.Kullanıcı”ların, aşağıda açıklanmakta olan çerez/cookie uygulamalarına muhatap olmak istememeleri halinde, internet tarayıcıların “çerez/cookie” kısımlarını deaktif/pasif hale getirmeleri mümkündür. (Örneğin,“Kullanıcı”İnternet Explorer’da “Araçlar”, “Internet Ayarları”, “Gizlilik” sekmelerini tıklayıp “Tüm çerezleri engelle” sekmesini işaretleyerek tüm çerezleri red edebilir.)

1.2.The“User”s may deactivate/passivate “cookie” sections of their web browser in case the“User”s do not want to deal with the cookie applications explained below. (For example, the“User”may reject all of the cookies by clicking “Tools”, “Internet Options”, “Privacy” sections and marking “Block all cookies”.)

1.3.“Playcell”reklam vereni olarak, Google,“Playcell”de reklam yayınlamak için çerezlerden yararlanmakta ve “DART” çerezlerini kullanarak “Kullanıcı”lara,“Playcell”ve internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretlere dayalı reklamlar sunabilmektedir. “Kullanıcı”lar,https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/adresinde yer alan “Google Gizlilik Politikası”nı ziyaret ederek DART çerezinin kullanılmasını engelleyebilir.

1.3.Google, as“Playcell”advertiser, uses cookies to publish advertisements on“Playcell”and may present advertisements based on the visits of the“User”to“Playcell”and to other websites on internet by using“DART”cookies. By visiting “Google Privacy Policy” onhttps://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/, the“User”s may block the use of DART cookie.

1.4.“Playcell”in ziyaretçiler tarafından kullanımının analizi için, ayrıca, “Google Analytics” ve benzeri bir teknolojinin de kullanması mümkündür. “Google Analytics”, ziyaretçilerin bilgisayarlarında saklanmış çerezler vasıtasıyla sitenin kullanımı hakkında istatistiki ve başkaca bilgilerin elde edilmesine imkân sağlamakta ve“Playcell”in kullanımıyla ilgili raporların oluşturulmasında kullanılmaktadır. “Google Analytics” teknolojisi hakkında detaylı bilgiye https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/ adresinden ulaşılması mümkündür. İleride “Google Analytics” dışında üçüncü kişilere ait benzeri bir başka teknoloji ve/veya teknolojik altyapının kullanılması mümkün olup,“Kullanıcı”bu hususu peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

1.4.The usage of “Google Analytics” and any similar technology is also possible in order to make the analysis of the visitors“Playcell”usage. “Google Analytics” enables to acquire statistical and other type of information about the usage of a website via cookies stored in the computers of the visitors and is used to create relevant reports regarding the use of“Playcell”. To receive further information about “Google Analytics” technology, you can visit https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/

The“User”declares and undertakes in advance that any other type of similar technology and/or technological infrastructure which is owned by third parties apart from “Google Analytics” may be used in the future.

1.5. “Playcell”e üye olmaksızın ya da üye olmak suretiyle erişim sağlayarak“Playcell”de sunulan herhangi bir“İçerik”ve/veya hizmeti kısmen veya tamamen, geçici veya süreklilik arz eden bir şekilde edinen, kullanan veya yararlanan “Kullanıcı”ların,“Playcell”deki dolaşımları sırasında ziyaret ettikleri bölümler, tıkladıkları alanlar gibi özellikleri, herhangi bir kişisel verileri alınmaksızın reklam uygulamaları veya gösterimlerinde kullanılmak üzere “çerez/cookie” teknolojisi ile kaydedilebilmektedir. Bu veriler, sadece bölümlerin, farklı alanların izlenme, takip edilme oranlarının tespiti ile akabinde “Kullanıcı”lara reklam gösterimi için kullanılabilmektedir. Sadece“Playcell”e münhasır olmak üzere,“Kullanıcı”ların sayfaların nereden geçerek ya da ne şekilde ziyaret edildiğini belirleyen "çerez/cookie" adlı teknolojisi,“Playcell”in farklı alanlarının izlenme, tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistiki veri olarak toplanmakta olup; kişiye özel yapılan veya kişisel veri toplanmasına imkân veren bir uygulama değildir. Bu teknoloji ile amaçlanan,“Kullanıcı”ların daha sıklıkla ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği,“Playcell”e ilk ziyaretinden itibaren“Kullanıcı”için daha kolay ulaşılır kılmak ve yine“Kullanıcı”lara uygun reklam gösterimlerini sağlamaktır.

Ayrıca,Kullanıcı”ların internet servis sağlayıcıları tarafından atanan internet protokol (IP) numaraları, reklam gösteriminde kullanmak amacıyla veya güvenlik nedeniyle (örneğin,“Playcell”e yapılan saldırıları tanımlamak ya da resmi makamlardan”Kullanıcı”ya yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda, resmi kurumlarla paylaşılabilmek için) alınabilmektedir.

1.5.The characteristics regarding the clicked domains, visited sections during their tour on“Playcell”, the“User”s who partially or completely, temporary or continuously acquire, use or benefit from any service and/or“Content”presented on“Playcell”by accessing“Playcell”as subscriber or nonsubscriber can be saved via “cookie” technology in order to be used at the advertisement applications or presentations without any requirement to obtain any of the“User”’s personal data. The abovementioned saved characteristics can only be used to determine the viewing and following ratings of different sections and can also be used to show advertisements to the“User”s. The “cookie” technology which determines exclusively for“Playcell”, in what way the webpages are visited or previous webpages where the“User”s are coming from, is used to collect statistical data in order to determine the viewing and clicking ratings of different sections; it is not a tailor-made application which allows personal data collection. The purpose of this technology is to make it easier for the“User”to access to the content of the sections that the"User"s are visiting more frequently from their first visit to“Playcell”and to provide suitable advertisements for the"User"s.

In addition, Internet Protocol (IP) numbers assigned by internet service providers of the“User”s may be used for advertising display purposes or for security reasons (for example, to identify any attacks on“Playcell”, or to be shared with governmental authorities in case of a criminal complaint or a request for official investigation against the“User”).

1.6."Çerez/cookie" teknolojisi, bir web sunucusu tarafından bir web tarayıcısına gönderilen bilgiden oluşur ve tarayıcı tarafından saklanmakta; daha sonra bu bilgi, tarayıcı tarafından sunucuya yapılan her bir sayfa talebinde sunucuya geri gönderilmektedir.“Playcell”de hem “oturum” çerezi (“geçici” çerez) hem de “kalıcı” çerez kullanabilmektedir. Oturum çerezleri“Playcell”de“Kullanıcı”ların gezintileri esnasında tıkladıkları bölümlerin tespiti için, kalıcı çerezler ise“Playcell”in daha sonra ziyaretiniz esnasında,“Playcell”in“Kullanıcı”yı hatırlamasını sağlamak ve son oynadığı oyunları tespit için kullanılabilmektedir. İnternet tarayıcısının kapatılması halinde, oturum çerezleri silinmekte; kalıcı çerezler ise bilgisayarınızdan silininceye yahut verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalkıncaya kadar saklı tutulmaktadır.

1.6.The “cookie” technology is consisted of the information which is sent by a web server to a web browser and it is saved by the web browser. Then this information is resend to the server in each page request of the browser. Any “session” cookie (temporary cookie) can be used on“Playcell”as well as “persistent” cookies. Session cookies are used to determine the sections that the“User”s clicked during their tour on“Playcell”, while the persistent cookies are used to enable“Playcell”to remember the“User”and to determine the last games that the“User”had played. In case the web browser is closed, then session cookies are deleted, while persistent cookies are stored until the reasons for data processing are removed.

GÜVENLİK, GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

SECURITY, PRIVACY POLICY AND PROTECTION OF PERSONAL DATA

1.7.“Kullanıcı”eğer üye olmak suretiyle“Playcell”i kullanmak isterse,“Playcell”de hesap açarken, herhangi bir şekilde kayıt yaparken ve“İçerik”ve hizmetleri kullanırken doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi; kayıt bilgilerini doğru ve eksiksiz tutmak için bunları güncellemeyi kabul eder.“Kullanıcı”eğer üye olmak suretiyle“Playcell”i kullanmak isterse, üyeliğini müteakip bu Sözleşmede, üyelikle ilgili olarak belirlenen düzenlemelere; kişisel bilgileri bakımından ise aşağıdaki hüküm ve koşullara tabi olacaktır.

1.7.In case that the“User”wishes to use“Playcell”by registration,the“User”accepts to give true and complete information while opening an account, doing registration in any way and using“Contents”and services on“Playcell”and to update these registry informations in order to keep them true and complete. In case that the“User”wishes to use“Playcell”by registration, the“User”shall be subject to the regulations determined for membership under this Agreement; while being subject to the belowstated terms and conditions for his/her personal datas.

1.8. “Kullanıcı”,“Playcell”in,“Kullanıcı”hesaplarını işletmek için“Kullanıcı”nın kayıt bilgilerini saklayabileceğini ve kullanabileceğini kabul eder.“Kullanıcı”, kendisinden başka bir kişi için, o kişinin izni olmaksızın, hesap oluşturamayacağını kabul eder, aksi durumun sonuçlarından bizatihi sorumlu tutulacağını taahhüt eder.

1.8.The“User”accepts that“Playcell”may store and use his/her registry information to operate“User”accounts. The“User”accepts not to create any account for any person other than himself/herself without the consent of that person and undertakes to be held responsible for the results of the contrary situation.

1.9. “Playcell”,“Kullanıcı”nın bu maddeye konu taahhütlerine aykırı işlem veya eylemlerinin tespiti halinde ilgili hesaba ve“Kullanıcı”ya askıya alma, dondurma, iptal etme de dâhil olmak üzere her nevi yasal, teknolojik ve hukuki tedbirleri tatbik etmeye yetkilidir.

1.9. “Playcell”is authorized to apply all kinds of legislative, technological and legal measures including suspending, freezing, canceling the related account in case that the“User”’s operations or actions which are contrary to the commitments subject to this article are detected.

1.10.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”olarak anılacaktır) uyarınca, bu Sözleşme’nin “Veri Sorumlusu” İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş.(“İnteltek”)tir.

“İnteltek”in iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir: Ticaret Unvanı: İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş.

Adres: Uniq İstanbul, Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No: 4/B – 601 Kat: 5 34396 Sarıyer/İstanbul

Telefon: 0 (212) 365 03 00

Mersis No: 0478020382700012

Ayrıca“İnteltek”,“Playcell”e erişim sağlayan kişilerinin kimliklerini araştırmamakta ya da herhangi bir kimlik kontrolü de yapmamaktadır.“Kullanıcı”ların sadece, kendi iradeleriyle ve kendileri tarafından iletilen bilgiler temin edilmektedir.“Kullanıcı”lar, üye olmaksızın ve kişisel bilgilerini paylaşmaksızın“Playcell”i dilediği sıklıkta ziyaret edebilir.

1.10.Pursuant to the Law on the Protection of Personal Data numbered 6698 (hereinafter to be referred to as the“Law on the Protection of Personal Data”),“İnteltek”is the “Data Supervisor” under this Agreement. The contact information of“İnteltek”are as follows:

Tradename: İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş.

Adress: Uniq İstanbul, Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No: 4/B – 601 Kat: 5 34396 Sarıyer/İstanbul

Phone: 0 (212) 365 03 00

CRS (Mersis) No: 0478020382700012

Furthermore,“İnteltek”does not investigate the identity of the persons providing access to“Playcell”nor do any identity checks.“İnteltek”only provides the information delivered by the“User”s ownself and their own will. The“User”s may visit“Playcell”at any frequency without being registered and sharing personal information.

1.11.“Playcell”“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”uyarınca“Kullanıcı”ların“Playcell”e üye olurlarken ilettikleri “bu kullanıcı sözleşmesini onaylamak suretiyle siteye üye olmam halinde verilerimin işlenmesine izin verdiğimi kabul ederim.” şeklindeki açık rızaya ve onaya dayalı olarak“Playcell”üzerinden“Kullanıcı”lar tarafından kendisine iletilen bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Bu bilgiler,“Kullanıcı”lara daha iyi hizmet vermek amacıyla“Playcell”ve/veya“Playcell”tarafından belirlenecek firmaların ürün ve hizmetlerinin pazarlaması, istatistiki inceleme, veri tabanı genişletme, kampanya düzenleme,“Playcell”i yönetme,“Playcell”i kişiselleştirirken“Kullanıcı”nın tarama tecrübesini geliştirme,“Kullanıcı”nın“Playcell”üzerinden yararlanılabilen hizmetleri kullanmasını sağlama, herhangi bir“Kullanıcı”nın tespit edilmesi için kullanılmayacak şekilde üçüncü kişilere“Kullanıcı”larla ilgili istatistiki bilgileri sağlama,“Playcell”ile ilişkili olarak“Kullanıcı”tarafından yapılan şikâyetler veya“Kullanıcı”ile ilgili olarak“Playcell”e yapılan şikâyetlerle ilgilenme vb. amaçlı kullanılmaktadır.

1.11.Pursuant to the“Law on the Protection of Personal Data”,“Playcell”may process the informations conveyed by the“User”basing on the“User”s’ approval or express consent conveyed during registration by stating “in case that I become a member of this Website via approving this user agreement, I accept giving authorization to the procession of my data” and“Playcell”may classify and protect these informations. These informations are used for marketing of the products and services of“Playcell”and/or companies determined by“Playcell”and used for the purpose of statistical examination, database enlargement, campaign organization, management of“Playcell”, improvement of the“User”’s browsing experience while personalizing“Playcell”, enabling the“User”to use the services which are utilizable on“Playcell”,procurement of statistical informations related with the“User”to third parties in a manner not to be used to identify any“User”, dealing with the complaints made by the“User”related to“Playcell”or dealing with the complaints made against the“User”to“Playcell”and etc.

1.12. “Playcell”,“Kullanıcı”nın ilettiği kişisel bilgilerin“İçerik”sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına, üyenin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde, gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. amaçlar için kullandırılması ve bu suretle paylaşılması konusunda yetkilidir. Bir başka deyişle“Kullanıcı”lar, bu Sözleşme kapsamında toplanan veri ve bilgilerin;“Playcell”in çalışanları, servis sağlayıcıları, grup şirketleri ile ve/veya“Playcell”in mevcut ve/veya potansiyel iş ortakları ile paylaşılabileceğini ve/veya devredebileceğini ve her iki halin de bu madde kapsamında ihlal olarak addedilemeyeceğini kabul etmektedir.“Kullanıcı”,“Playcell”e üye olmak suretiyle ve üye olurken ilettikleri “bu kullanıcı sözleşmesini onaylamak suretiyle siteye üye olmam halinde verilerimin işlenmesine izin verdiğimi kabul ederim.” şeklindeki açık rızaya ve onaya dayalı olarak“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”uyarınca bu yönde bir açık rıza göstermiş ve onay vermiş sayılır.“Playcell”, bu Sözleşme kapsamında temin ettiği kişisel bilgileri, bu Sözleşme’de belirlenen koşullar dışında ya da“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na aykırı şekilde, bu Sözleşme’de yazılı düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmayacak, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmayacaktır.

1.12. “Playcell”is authorized to let“Content”providers and web services users to use personal informations conveyed by the“User”for the purposes of required contact, display, product delivery, advertisement etc. providing that they are not used in a manner which do not violate the“User”s personal rights.In other words, the“User”s accept that the collected datas and informations within the scope of this Agreement may be shared and/or transferred to the employees, service providers, group companies and/or existing and/or potential business partners of“Playcell”and both of these situations shall not be deemed as a violation within the scope of this article. By registering to“Playcell”, the“User”shall deemed to be agreed and showed his/her express consent pursuant to the“Law on the Protection of Personal Data”basing on the approval in this respect conveyed as “in case that I become a member of this website via approving this user agreement, I accept giving authorization to the procession of my data” while registering to the“Website”. Without prejudice to the provisions of this Agreement,“Playcell”shall not share certainly with third persons the personal informations obtained within the scope of this Agreement, in a manner violating the“Law on the Protection of Personal Data”or apart from the conditions of this Agreement and shall not use for commercial purposes in any non-operating reason.

1.13.Sanal Pos/Kredi Kartı ödeme seçeneği ile yapılan işlemler söz konusu olduğunda“Kullanıcı”nın, ödeme sayfasında istenilen kredi kartı bilgileri,“Playcell”den alışveriş yapan“Kullanıcı”ların güvenliğinin en üst seviyede temin edilmesi amacıyla hiçbir şekilde“Playcell”in veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır.

1.13.In order to provide top level security for the“User”s who make shopping on“Playcell”during their transactions requiring Virtual Pos/Credit Card payment option, the credit card details demanded on the payment page are not kept on“Playcell”or in the servers of the companies who give services to it.

1.14.“İnteltek”,“Kullanıcı”ların bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir:

a) Resmi makamlardan“Kullanıcı”ya yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda,

b)”Kullanıcı”nın sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda,

c) Üyeliği Sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir“Kullanıcı”nın yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda,

d)“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”ya da sair mevzuatta öngörülmesi halinde.

1.14. “İnteltek”has the right to share the“User”s informations in case one or all of the belowmentioned conditions occur:

a) In case that a criminal complaint or a criminal investigation request arrives from governmental authorities towards the“User”,

b) In the event that a sabotage or attack of the“User”which disrupts working of the system is detected,

c) In case that a“User”, whose membership is cancelled due to reasons arising from the agreement, repeats the breach of the agreement by registering again,

d) In case that the“Law on the Protection of Personal Data”or any other legislation requires.

1.15.“Kullanıcı”lara sunulan içeriğin kalitesini artırmak, bazı hizmetlere doğrudan ulaşılabilmesini sağlamak için“Kullanıcı”’nın ayrıca bir onay vermesi halinde coğrafi konum bilgisine ilişkin veri kullanılabilir.

1.15.In order to increase the quality of the content provided to the“User”s and to enable reaching directly to some services, data regarding location details may be used with a separate approval of the“User”.

1.16.E-posta iletişimlerinde, mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliği garanti altına alınamadığı için, gönderilecek e-postaların güvenliğinden“Kullanıcı”sorumludur.

1.16.In case the message is unencrypted during email communications, the“User”is responsible from the security of the emails to be sent, as the security of the message cannot be guaranteed.

1.17.“Kullanıcı”lar,“İçerik”lerde yer alan kişisel bilgiler ve kişilere ait özel hayata ilişkin bilgiler ve/veya“İçerik”ler bakımından söz konusu kişisel hak sahibi kişilerden gerekli izinleri aldıklarını, bir başkasının kişisel haklarını, gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da başka mülkiyet hakları dâhil her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları ile korunan“İçerik”leri, bilgileri; sahibinden ya da hakları elinde bulundurandan, önceden yazılı izin almaksızın“Playcell”kapsamında kullanmayacaklarını aksi takdirde doğacak cezai ve hukuki sorumluluğun“Kullanıcı”nın kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

1.17.The“User”s accept and undertake that the“User”has got the required permissions from the owners of the personal right related to the personal informations in the“Content”s and informations related to private life of persons and/or in terms of“Content”s and that the“User”shall not use within the scope of“Playcell”the“Content”s and informations protected by any sort of intellectual and industrial property right including other ownership rights which violates any others personal right, right of privacy or right of publication without taking prior written consent from the owner or holder of these rights. Otherwise, the“User”accepts and undertakes to be held liable from any criminal and legal responsibility which will arise.

1.18.Bu Sözleşme’yi onaylayarak“Playcell”e üye olan“Kullanıcı”, kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesine ve“Playcell”e üye olmak üzere ilettiği kişisel bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına açıkça onay vermektedir.

1.18.The“User”who becomes a member of“Playcell”by approving this“Agreement”, clearly approves the commercial electronic messages to be sent to himself/herself and to the saving, process, transfer and sharing under the“Law on the Protection of Personal Data”of the personal data transmitted for the registration to“Playcell”.

1.19.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11 numaralı maddesi gereğince;“Kullanıcı”, Veri Sorumlusu sıfatıyla“İnteltek”’e başvurarak,

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 7 no’lu maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki hakları uyarınca yapılan işlemlerin,kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

1.19.Pursuant to article 11 of the“Law on the Protection of Personal Data”numbered 6698, by applying to“İnteltek”as Data Controller, the“User”has the right;

 • To learn if his/her personal datas are processed or not,
 • If it is processed, to demand information related to this,
 • To learn the processing purpose of his/her personal datas and if these datas are used in a manner which fits the relevant purpose,
 • To know domestic or abroad third persons that his/her personal datas are transferred,
 • To demand deletion or destruction of personal datas under Article 7 of the“Law on the Protection of Personal Data”,
 • To demand notification about the transactions made pursuant to his/her rights mentioned above such as rectification, deletion and destruction to the third persons that the personal datas are transferred,
 • To appeal against an adverse result arising from analysis, done exclusively via automatic systems, of your processed personal datas,
 • To demand recovery in case a loss arises from illegal processing of personal datas in a manner violating the“Law on the Protection of Personal Data”.

1.20.“Kullanıcı”,“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun uygulanmasıyla ilgili taleplerini ve kişisel verileriyle ilgili her türlü sorusunu“İnteltek”Şirket Merkezi olan Uniq İstanbul, Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No: 4/B – 601 Kat: 5 34396 Sarıyer/İstanbul adresine (noter, iadeli taahhütlü mektup vb.) yazılı olarak iletebilir.

1.20.The“User”may transmit any of his/her requests regarding the application of the“Law on the Protection of Personal Data”and any of his questions regarding his/her personal datas in written form (notarized, registered letter with return receipt) to Uniq İstanbul, Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No: 4/B – 601 Kat: 5 34396 Sarıyer/İstanbul which is the headquarters adress of“İnteltek”.