Games, Friends, Fun.

PLAYCELL “KULLANICI” SÖZLEŞMESİ

PLAYCELL.COM “USER” AGREEMENT

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE KONUSU

1. PARTIES AND SUBJECT OF THE AGREEMENT

1.1.Bu Kullanıcı Sözleşmesi’nin tarafları İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. (bundan böyle kısaca“İnteltek”olarak anılacaktır.) ve“Kullanıcı”dır.

1.1.The parties of this User Agreement are İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. (hereinafter to be referred to as“İnteltek”) and the“User”.

1.2.Bu Sözleşme’de“Kullanıcı”ve“İnteltek”ayrı ayrı olarak ve tek başına“Kullanıcı”ve“İnteltek”şeklinde; birlikte ise“Taraflar”olarak anılır ve adlandırılır.

1.2.In this Agreement, the“User”and“İnteltek”shall be referred to separately and individually as the“User”and“İnteltek”and together as the“Parties”.

1.3.Bu Sözleşme’nin konusu;

(i) ="c26" href="https://www.google.com/url?q=http://www.playcell.com&sa=D&ust=1532613648939000">www.playcell.com’da(veya aynı ürün ve hizmetlerin sunulduğu playcell dijital platformları) (bundan böyle kısaca“Playcell”olarak anılacaktır.) yayınlanan, yer verilen, erişim sağlanan ve satışa konu edilen;“İnteltek”e veya“İnteltek”dışındaki üçüncü kişilere ait olan, mevcut ve ileride yüklenebilecek her nevi oyun ve dijital içerik, ürün, hizmet, veri, sohbet veya mesajlaşma uygulamalarının (bundan böyle kısaca“İçerik”olarak anılacaktır.) kullanım koşullarının ve

(ii)“Kullanıcı”ile“İnteltek”arasında“Playcell”in ve/veya buradaki hizmet ve“İçerik”lerin kullanılmasının veya buradaki“İçerik”/hizmetlerden doğrudan veya dolaylı herhangi bir şekilde yararlanılmasının tabi olduğu sözleşmesel kullanım şartlarının belirlenmesi ve düzenlenmesidir.

1.3.The subject of this Agreement is determining and regulating;

(i) the conditions of use of any sort of game, digital content, product, service, data, chat or messaging applications (hereinafter to be referred to as“Content”) owned by“İnteltek”or third parties apart from“İnteltek”, which can be currently and in future be installed, published, placed, accessed or sold on www.playcell.com(or the digital platforms on which the same products and services are provided) (hereinafter to be referred to as“Playcell”) and;

(ii) the contractual conditions of use between the“User”and“İnteltek”with respect to the usage of“Playcell”and/or the services and“Content”sor to benefit directly or indirectly in any manner from the services and“Content”s.

2. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

2. ESTABLISHMENT OF THE AGREEMENT AND COMING INTO EFFECT

2.1.Bu Sözleşme,“Kullanıcı”nın,“Playcell”e üye olmaksızın ziyaretçi sıfatıyla erişim sağlayarak Playcell içerik/hizmetlerinden istifade etmesi halindeki kullanım koşulları ile üye olarak “Playcell”de veya“Playcell”üzerinden erişim sağlayıp, Playcell içerik/hizmetlerinden istifade etmesi halindeki kullanım koşullarını birlikte düzenlemekte olup, Kullanıcı için herhangi bir içeriğe hesap bilgisi oluşturarak veya oluşturmaksızın, işlem, ziyaret, üyelik vb. sürelerine bakılmaksızın erişim sağladığı andan itibaren bağlayıcı şekilde kurulmuş ve bu andan itibaren“Kullanıcı”tarafından okunmuş, anlamış ve onaylamış addedilerek yürürlük kazanmış olur.

2.1.This Agreement regulates together the terms of use in which the“User”benefits from“Playcell”content/services by accessing as visitor without having membership, as well as the terms of use in which the“User”benefits from“Playcell”contents/services by accessing through having membership. This Agreement shall deemed to be established in a binding manner for the“User”beginning from the moment on which the“User”accesses to any content through creating or not any account information regardless of the duration of the transaction, visit, membership etc. and shall deemed to have been read, understood and approved by the“User”.

2.2.Bu Sözleşme yukarıda belirtilen şekilde ve anda kurulduktan sonra“Kullanıcı”nın“Playcell”e erişim sağladığı zaman aralıkları ve süreleri dikkate alınmaksızın,“Playcell”e erişim sağlanarak“Kullanıcı”nın“Playcell” “İçerik”/hizmetlerinden her ne şekilde olursa olsun istifade ettiği süre boyunca hukuken bağlayıcı şekilde yürürlükte kalır.

2.2.This Agreement remains in effect in a legally binding manner during the period in which the“User”benefits from the“Playcell”“Content”s/services by any means, following the establishment of this Agreement in the abovestated manner and from the abovestated moment, regardless of time periods and durations that the“User”accessed to the“Playcell”.

2.3.“Kullanıcı”nın üye olarak“Playcell”i kullanmayı ve bu Sözleşme’yi sona erdirmek istemesi halinde,“Playcell”in “Üyelik/Abonelik İptal” bölümünü tıklayarak veya“Playcell”e üye olmaksızın (ziyaretçi olarak) erişim sağlamak suretiyle kullanması halinde, ise Sözleşme’nin 2.2. madde hükmü saklı kalarak“Playcell”e erişimi sona erdirerek bu Sözleşme’yi sonlandırabilir.“Playcell”,“Kullanıcı”nın, bu Sözleşme koşullarından herhangi birine kısmen veya tamamen aykırı şekilde bir eylem veya işleminin tespiti halinde, bu Sözleşme’de yer alan ya da belirlenmiş olan özel askıya alma ve üyeliği sonlandırma hallerinden bağımsız olarak,“Kullanıcı”nın hesap veya hesaplarını geçici veya kalıcı süreyle askıya alabileceği gibi, Sözleşme’yi, hiçbir ödeme mükellefiyeti oluşmaksızın derhal ve bildirimsiz şekilde sonlandırabilir.

2.4.“Kullanıcı”,“Playcell”in“Playcell”de kullanılan teknolojiler, sunulacak olan yenilik ve iyileştirmeler, sunulacak olan yeni ürün ve“İçerik”ler, mevzuat değişikliklerinin zorunlu kıldığı yükümlülükler, güncellemeler, mevcut ürün, hizmet ve“İçerik”lerde yapılacak kısmi ve bütünsel değişiklikler gibi sebeplerle oluşabilecek olan ihtiyaçların sonucunda ve dönemsel yahut periyodik olma zorunluluğu zaman ve kısım sınırlandırması bulunmaksızın, Sözleşme’ nin hükümlerinde herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin kısmen veya bütünsel değişiklikler, tadiller, ekler, güncellemeler yapma hak ve yetkisini tek başına haiz olduğunu kabul eder;“Playcell”tarafından kendisine doğrudan bilgilendirmede bulunulmuş olması veya değişikliklerin yahut güncellemelerin vukuundan sonraki bir tarihte“Playcell”e erişim sağlaması veya buradaki herhangi bir“İçerik”/hizmetten doğrudan veya dolaylı şekilde yararlanmış olması halinde haberdar edilmediğini yahut mezkur değişikliklerin kendisine tatbikinin mümkün olmadığını / olmayacağını iddia, talep veya beyan edemez. Ayrıca“Playcell”deki herhangi bir hizmeti, içeriği, teknolojiyi kullanabilmek için kullanıcının belirli bir yazılım ya da içeriği yüklemesi ya da başka kullanım koşullarını kabul etmesi gerekebilir;“Kullanıcı”, bu durumu bilerek hizmetlerden ve içeriklerden yararlanacağını kabul eder.

2.3.In case the“User”wishes to use“Playcell”with membership and wishes to terminate this Agreement, the“User”may click “Cancel Membership/Subscription” section of“Playcell”or in case the“User”uses“Playcell”by accessing without having a membership (as a visitor), the“User”may terminate the Agreement by ending access to“Playcell”without prejudice to the article 2.2 of this Agreement. In the event of detecting an action or transaction that is, in whole or in part, contrary to any of the terms of this Agreement, regardless of the specific suspension and termination conditions set forth in this Agreement,“Playcell”may suspend the account(s) of the“User”temporarily or permanently, or terminate the Agreement immediately and without notice, without occurrence of any liability for payment.

2.4.The“User”accepts that“Playcell”solely has the right and authority to make partly or wholly changes, amendments, additions, updates on the terms of this Agreement in any time without giving prior notice, without having any seasonal or periodic, sectional or timing limitation arising from the reasons such as; the obligations occurred due to the technologies used on“Playcell”, new products and“Content”s to be presented, liabilities arising from the changes in the legislation, updates, partly or wholly changes to be made on the current products, services and“Content”s; and the“User”shall not claim, demand or declare not being notified or that the aforesaid changes are not applicable for him/herself in case“Playcell”informs the“User”directly or in case the“User”accesses to“Playcell”at a date later than the occurance of the amendments or updates. Furhermore, in order to use any service, content, technology on“Playcell”, the“User”may be required to accept certain software or content or other usage terms; the“User”accepts to benefit from the services and contents by knowing such situation.

3. KULLANICI’NIN YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI

3. LIABILITIES AND RESPONSIBILITIES OF THE USER

3.1.“Kullanıcı”:“Playcell”e üye olarak veya üye olmaksızın erişim sağlayarak,“Playcell”de sunulan herhangi bir ürün ve/veya hizmeti kısmen veya tamamen, geçici veya süreklilik arz eden bir şekilde; kendi adına ve hesabına yahut başka kişi veya kurumların nam ve/veya hesabına her ne suretle olursa olsun edinen, kullanan veya yararlanan tüm gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.“Kullanıcı”sıfat, hak ve yükümlülükleri, bu Sözleşme’de tanzim edilen şartlara tabi olarak değerlendirilir.

3.1.The“User”means all real or legal person who acquires, uses or benefits partially or completely from any product and/or service temporarily or continuously presented on“Playcell”by any means of his/her own behalf or on behalf of other persons or institutions either by becoming a member of“Playcell”or by providing access without membership. The title, rights and obligations of the“User”shall be considered depending on the conditions regulated under this Agreement.

3.2.“Kullanıcı”nın,“Playcell”in üyelik opsiyonunun bulunması ve üye olarak“Playcell”i kullanması halinde,“Playcell”deki“Kullanıcı”hesabının erişim bilgileri gizli olup,“Kullanıcı”nın bu bilgileri üçüncü kişiler ile paylaşma veya diğer yetkilerini her ne suretle olursa olsun üçüncü bir kişiye kısmen veya tamamen, geçici veya devamlı suretle kullandırma hakkı bulunmamaktadır. Buna aykırı kısmen veya tamamen kullanımların söz konusu olması halinde kendisine“Kullanıcı”hesabı kullandırılan kişi veya kişiler“İnteltek”tarafından tespit edilebilir ve bu durumda“İnteltek”ilgili hesap veya hesaplarını geçici veya kalıcı süreyle askıya alabileceği gibi, Sözleşme’yi, hiçbir ödeme mükellefiyeti oluşmaksızın derhal ve bildirimsiz şekilde sonlandırabilir.

3.2.In case that“Playcell”has a membership option and the“User”uses“Playcell”as a member, the access information of the“User”on“Playcell”shall be confidential and the“User”does not have any right to share these informations with third persons or make third persons use partially or completely, temporarily or continously his/her other authorities by any means. In case of partial or total use in contradiction to this,“İnteltek”may identify the persons(s) whom the“User”account is entitled and“İnteltek”may suspend temporarily or permanently the related account(s), may terminate the Agreement immediately and without notice free from any payment obligation.

3.3.“Kullanıcı”dışındaki diğer kişilere hesap kullandırma eylemlerinin sonuçlarından hesap sahibi (“Kullanıcı”) tek başına sorumludur. Böyle bir durumda başkasının“Kullanıcı”hesabını her ne suretle olursa olsun kısmen veya tamamen, geçici veya devamlı suretle kullanma eyleminde bulunan kişiler buna istinaden“İnteltek”e karşı herhangi bir hak veya talep ileri süremez.

3.3.The account holder (the“User”) is solely responsible from making other persons use the account apart from the“User”. In such case, any person(s) who partially or completely, temporarily or continuously use(s) someone else’s“User”account shall not claim any right or demand against“İnteltek”in this regard.

3.4.Yetkisiz erişim ve kullanımlar hukuka aykırı addedildikleri ölçüde yetkili resmi merciler nezdinde yasal yaptırımlara tabi tutulabilir.

3.4.Unauthorized access and use may be subject to legal sanctions before authorized governmental authorities to the extent they are deemed unlawful.

3.5. “Kullanıcı”yapılacak girişlerde“Playcell”in“İçerik”ve hizmetlerinden yararlanması amacıyla kendisine verilen şifreleri,“Kullanıcı”isimlerini veya herhangi bir başka hakkı diğer kişi veya kurumlara devredemez; kullandıramaz, bunları ivazlı veya ivazsız ticarete konu edemez, bu bilgilere ilişkin herhangi bir güvenlik ihlalini derhal“İnteltek”e bildirmekle yükümlüdür; aksi yöndeki eylem ve/veya işlemlerinin sonuçları ile ilgili olarak“İnteltek”aleyhine veya“İnteltek”e karşı herhangi bir talepte bulunamaz. Aksi durumun tespiti halinde“İnteltek”“Kullanıcı”nın“Playcell”hizmet ve“İçerik”lerine erişimini geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir.“İnteltek” “Kullanıcı”hesabının yetkisiz kullanımından doğan zararlardan sorumlu değildir.“Kullanıcı”kendisi dışındaki kişilere hesap kullandırma eylemine ilişkin yasal yaptırım riskini bildiğini ve sonuçlarını hesabını kullandırdığı kişilerle birlikte veya münferiden üstlendiğini kabul ve taahhüt eder.“Kullanıcı”hesaplarını yetkisiz kullanan kişiler, bu Sözleşme kapsamında hesap sahipleri ile birlikte veya münferiden“İnteltek”e karşı sorumludur ve bu Sözleşme anlamında“Kullanıcı”nın sahip olduğu haklara ve sıfata sahip değildir.

3.5.The“User”shall not assign, make others use, put into onerous or gratuitous commercial use the passwords, the“User”names or any rights given to him/her in the entries to be made in order to benefit from the“Content”s and services provided by“Playcell”to any other person or instution and shall immediately report any breach of security relating to such information to“İnteltek”; the“User”shall not make any claim against“İnteltek”with respect to the results of its actions and/or transactions in the contrary direction.“İnteltek”may temporarily or continuously terminate the“User”’s access to the“Playcell”services and“Content”s in case any contrary situation is detected.“İnteltek”shall not be held liable from any damages arising from unauthorized use of the“User”account. The“User”accepts and undertakes being aware of the legal sanction risk regarding the act of making others use his/her own account and takes its responsibility individually or together with those others who use the“User”’s account. Those who uses the“User”accounts without authorization are responsible against“İnteltek”individually or together with the account holders within the scope of this Agreement and do not have the rights and titles of the“User”in the meaning of this Agreement.

3.6.“Kullanıcı” “İnteltek”tarafından“Playcell”de sunulan“İçerik”ve hizmetleri veya“Playcell”aracılığıyla erişim sağlanan“İçerik”hizmetleri ve/veya bunlarla doğrudan veya dolaylı bağlantılı diğer her nevi servis hizmetlerini kullanımı, bunlardan istifade edilmesi veya bunlara erişilmeye çalışılması öncesinde, esnasında ya da sonrasında, üçüncü kişi ya da kurumlara ait ticari iletişim içeren reklamlara muhatap olabileceğini; bu reklamları izlemeden/görmeden“İçerik”lere erişimini engellenebileceğini, yavaşlatılabileceğini, durdurulabileceğini,“İnteltek”in, bu süreçte kısmi veya bütünsel değişiklikler, tadiller, ekler, güncellemeler yapma hak ve yetkisini tek başına haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

“Kullanıcı”,“Playcell”hizmet ve“İçerik”lerini sadece ticari olmayan şekilde ve kişisel kullanımı için kullanabileceğini kabul ve taahhüt eder.“Kullanıcı”,“Playcell”den edindiği her nevi“İçerik”ten sadece ilgili içeriğin sunulma ve edinilme amacıyla istifade eder.“Kullanıcı”nın, bu maddeye konu şekilde edindiği“İçerik”leri işlemesi, değiştirmesi, ayrıştırması, çoğaltması, kopyalaması ve benzeri şekillerde edinim amacı dışında istifade maksadına yönelik işlemlere tabi tutması yahut sayılan eylemleri doğrudan ya da dolaylı surette kendisi ya da üçüncü kişiler aracılığıyla gerçekleştirmesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili mevzuata aykırı eylemlerde bulunması bu Sözleşme’ye aykırılık olarak kabul edilir.“Kullanıcı”, mezkûr eylemlerde bulunması halinde bu eylemlerin hukuka aykırı olarak değerlendirileceği ve ilgililer hakkında yasal inceleme, takip, soruşturma ve diğer işlem süreçlerinin tatbik edilebileceğini bilir ve kabul eder.

3.6.The“User”accepts, declares and undertakes to deal with the advertisements belonging to third persons or institutions having a content of commercial communication during, before or after the use, benefit or trying to access to the“Content”and services presented by“İnteltek”on“Playcell”or“Content”s services accessed through“Playcell”and/or any sort of other services directly or indirectly in relation with them; and that the access to“Content”may be prevented, slowed down or stopped without watching / viewing these advertisements, and that“İnteltek”has the sole right and authority to make partial or total changes, amendments, additions and updates in this process.

The“User”agrees to use the“Playcell”services and“Content”s only for personal use and in a non-commercial manner. The“User”benefits from any sort of“Content”acquired from“Playcell”with the sole purpose of presenting and acquiring the relevant content. In case that the“User”processes, changes, separates, augments, copies and similarly subjects to the operations the“Content”s acquired under this article, in order to benefit from these“Content”s apart from their acquisition purpose or directly or indirectly realizes the aforesaid action on his/her own or via through third persons and without limitation to this, doing unlawful acts to the relevant legislation shall be deemed as the breach of this Agreement. The“User”accepts and acknowledges that in case of doing aforesaid actions, such actions shall be considered as unlawful and that legal proceedings, follow-ups, investigations and other proceedings shall be applicable for those who are concerned.

4. MÜLKİYET

4. OWNERSHIP

4.1.“Playcell”de sunulan,“Playcell”aracılığıyla erişim sağlanan her nevi hizmet ve“İçerik”,“İnteltek”ve/veya iş ortağı olan 3 üncü kişi veya kurumlara aittir.

4.1.Any sort of service and“Content”accessed through“Playcell”, presented on“Playcell”belongs to“İnteltek”and/or its third party business partners.

4.2.“Playcell”den“Kullanıcı”tarafından“Playcell”ve/veya bu maddeye konu 3 üncü kişi veya kurumlar tarafından belirlenen ilke ve kurallara uygun şekilde edinimi veya kullanımı gerçekleştirilen hiçbir“İçerik”“Kullanıcı”ya bunların üzerinde mülkiyet hakkı vermez. Buna bağlı olarak, bu maddeye konu“İçerik”lerin kullanım süreleri, geçerlilik süreleri ve kullanımının sonlandırılmasına ilişkin karar verme hak ve yetkisi münhasıran“Playcell”e ait olup“Playcell”aracılığıyla erişim sağlanan, edinilen 3 üncü kişi veya kurumlara ait hizmet ve“İçerik”lere dair mezkur yetkiler ise hak sahiplerine ve bunların“İnteltek”ile aralarındaki sözleşmelerin izin verdiği ölçüde“İnteltek”e aittir.

4.2.Any“Content”acquired or used from“Playcell”by the“User”in accordance with the principles and rules determined by“Playcell”and/or third parties subject to this article shall not give property right to the“User”. Accordingly, the right and authority to decide on the usage period, validity period and termination of use of the“Content”s subject to this article belongs to“Playcell”. Aforementioned authorities regarding third party services and“Content”s accessed, acquired through“Playcell”belongs to right owners and to“İnteltek”to the extent permitted by the agreements executed between“İnteltek”and themselves.

4.3.“Kullanıcı”,“Playcell”üzerinden edinimini gerçekleştirdiği her nevi“İçerik”, ürün veya hizmetin usulüne uygun edinilmiş olmak şartıyla kendisine sadece ilgili edinime konu unsuru kullanma hak ve yetkisini tanıyacağını bilir, kabul ve taahhüt eder.

4.3.The“User”knows, accepts and undertakes that any sort of“Content”, product or service that the“User”acquired through“Playcell”gives only the right and authority to use the relevant element provided that being duly acquired.

4.4.“Kullanıcı”nın,“Playcell”den edindiği ürün, hizmet veya“İçerik”lerin tamamı ilgili varlığın özelliklerine, tabi olduğu kullanım şartlarına,“Playcell”üzerinden“İçerik”veya hizmetlerine erişim sağlanan 3 üncü kişi veya kurum iş ortakları tarafından belirlenecek olan ilkelere ve yasal düzenlemelere uygun şekilde kullanılmak zorundadır. Buna aykırı kullanımların“İnteltek”tarafından tespit edilmesi, sonlandırılması, aykırı kullanımı gerçekleştirenlerin haklarında yasal düzenlemelerin gerektirdiği ölçü ve usullere tabi işlemlerin yapılması mümkündür.

4.4.All products, services and“Content”s acquired by the“User”from“Playcell”must be used in accordance with the characteristics of the relevant asset, conditions of use on which the relevant asset is liable and the principles and legislative regulations determined by third party business partners whose“Content”s or services are accessed through“Playcell”. It is possible for“İnteltek”to detect any use in contradiction to abovementioned issues, to terminate such use, to initiate legal action against those who realizes such use in contradiction, to the extent required by legislative regulation.

4.5.“Kullanıcı”nın,“Playcell”den edindiği her nevi içeriğin kullanım hakkı, ilgili içeriğin kullanım şartlarına tabi şekilde münhasıran edinimi gerçekleştiren“Kullanıcı”ya aittir.“Kullanıcı”nın bu maddeye konu şekilde edindiği“İçerik”leri ticarete konu etmesi, yeniden satması, kiralaması, devretmesi, gelir elde etme amacıyla kullanması, üçüncü kişilere kullandırması yasaktır. Bu yasağa aykırılık hallerinde“İnteltek”e karşı ilgili“İçerik”ten ötürü herhangi bir talepte bulunması mümkün olamayacağı gibi,“İnteltek”ilgili hesap veya hesapları geçici veya kalıcı süreyle askıya alabilir; bunun gibi Sözleşme’yi, hiçbir ödeme mükellefiyeti oluşmaksızın derhal ve bildirimsiz şekilde sonlandırabilir.

4.5.The right to use any sort of content acquired by the“User”from“Playcell”belongs to the“User”who exclusively acquired the relevant content by providing its conditions of use. It is forbidden for the“User”to put the“Content”s acquired under this article into commercial use, resell, lease, transfer, use in order to gain income, let third parties use them. In case that the aforesaid prohibition is violated, it is not possible for the“User”to make a claim against“İnteltek”with respect to the relevant“Content”and“İnteltek”may suspend the account(s) temporarily or permanently, or terminate the Agreement immediately and without notice, without occurrence of any liability for payment.

4.6.“Playcell”de sunulan, erişim olanağı sağlanan“İçerik”ve hizmetlerle bağlantılı olarak“Playcell”ve/veya ilgili 3 üncü kişi ve kurum partnerleri tarafından E-Spor turnuvaları düzenlenebilir. Bu turnuvalarının içeriği, şekli, kapsamı, zamanı, katılım, kazanım vb. koşul ve kuralları bizzat bu sayılanlarca belirlenir.“Kullanıcı”, düzenlenen bu turnuvaların belirlenen katılım dâhil genel kural ve koşullarına uygun şekilde hareket edeceğini; aksi durumda yaşanabilecek her türlü olumsuz sonuçtan münhasıran kendisinin sorumlu olacağını bildiğini kabul ve taahhüt eder.“Playcell”ve ilgili 3 üncü kişi veya kurum partnerlerinin izin vermesi halinde ve belirleyeceği temel kurallar çerçevesinde“Kullanıcı”tarafından da“Playcell”dâhilinde turnuva düzenlenebilir. Turnuvaların“Kullanıcı”tarafından düzenlendiği hallerde“Kullanıcı”,“Playcell”ve iş ortakları tarafından belirlenen temel kural ve koşullara uygun şekilde düzenlenerek yönetileceğini, turnuvaların güvenilirliği ve gereği gibi ifasını sağlayacağını, bu kapsamda turnuvanın yönetimi, yürütülmesi, tamamlanması dâhil turnuvalar ile bağlantılı her konuda münhasıran kendisinin sorumlu olacağını;“Playcell”ve ilgili iş ortaklarına hiçbir şekilde sorumluluk tevcih edilemeyeceğini, talep ve şikâyet yöneltilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.6.E-sports tournaments may be arranged by“Playcell”and/or by relevant third party partners in relation with the services and“Content”that are enabled to access, presented on“Playcell”. The rules and conditions regarding the content, type, scope, time, attendance, achievement etc. of these tournaments shall be determined by those who are stated above. The“User”accepts and undertakes to act in accordance with the determined general rules and conditions including with the attendance; otherwise the“User”shall be held exclusively responsible from any negative result. In case that“Playcell”and its relevant third party real or legal person business partners authorize and determine the framework basic rules, the“User”may also arrange tournaments on“Playcell”. In the event that the tournaments are arranged by the“User”, the“User”accepts and undertakes to manage them in accordance with the basic rules and conditions determined by“Playcell”and its business partners, to provide their security and to perform them properly, within this scope, to be held exclusively liable from any issue related to the tournaments including with their management, execution and completion, and also accepts and undertakes that any responsibility, demand and claim shall not be directed to“Playcell”and its relevant business partners.

5. ERİŞİM SAĞLANAN DİĞER İÇERİKLERİN MÜLKİYETİ

5. OWNERSHIP OF OTHER ACCESSIBLE CONTENTS

5.1.“Kullanıcı”,“Playcell”i ziyaret etmekle,“Playcell”de üçüncü kişilere ait reklamlar yayımlanabileceğini ve yine“Playcell”de üçüncü kişilere ait başka websitesi, ürün veya içeriklerine erişim sağlayabileceğini, söz konusu erişimlerden“Playcell”in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.By visiting“Playcell”, the“User”accepts that it is possible to access from“Playcell”to any sort of digital media, website, product or contents including with the advertisements belonging to third persons.

5.2.“Playcell”den hangi tür üçüncü kişi içeriğine erişim sağlanabileceğini süre ve konu sınırlaması olmaksızın“Playcell”tek başına belirleme hak ve yetkisini haizdir.

5.2. “Playcell”has the right and authority to determine by itself the sort of third person content which can be accessed from the“Playcell”without having any timing and subject limitation.

5.3.“Playcell”den erişim sağlanan reklamlar dâhil üçüncü kişi“İçerik”lerinin“Playcell”içinden veya“Playcell”dışından erişime, yönlendirmeye veya başka usullere tabi şekilde erişilebilir kılınması gibi tüm yöntem ve usuller bu madde kapsamında değerlendirilerek bu hususların tümüne dair tasarrufta bulunma yetkisi tek başına“Playcell”e aittir. Ancak reklamlar dâhil her nevi üçüncü kişi içeriğinden kaynaklanan sorumluluk, bunların tabi oldukları kullanım koşulları ve kullanım yahut erişimin yol açtığı her nevi sonuç sadece sahiplerinin sorumluluğundadır.

5.3.All methods and procedures with respect to accessing, referring or enabling an access in dependence to other methods for the“Content”s of third person from inside or outside of“Playcell”, including with the advertisements accessed from“Playcell”, shall be considered within the scope of this article and it’s solely under“Playcell”’s authority to dispose on all these issues. However, the responsibility arising from any sort of third person content, including with the advertisements, their conditions of use and any sort of consequences arising from their use or access shall only belong to their owners.

5.4.“Playcell”den reklamlar vasıtasıyla olanlar dâhil olmak üzere, erişim olanağı tanınan üçüncü kişi veya kurumlara ait“İçerik”ve diğer fikri yahut öteki mülkiyet hakkına konu unsurların,“İçerik”lerin veya yayınların kullanımından kaynaklanan mükellefiyet ve mülkiyet sahiplerine aittir.

5.4.The responsibility and ownership arising from the use of the“Content”s or the broadcasts of the“Content”s that are enabled accessing from“Playcell”including with those accessed through the advertisements and the elements subject to other intellectual or property right which is owned by third partiesare belong to their owners.

5.5.“Playcell”den erişim sağlanan reklamlar dâhil olmak üzere üçüncü kişilere ait“İçerik”lere erişim sağlamak veya bunları kullanmamak“Kullanıcı”nın tasarrufuna tabidir. Bu nevi erişim sağlanan üçüncü kişiye ait“İçerik”lerin tabi olduğu kullanım koşulları sahiplerince belirlenir.“Inteltek”,“Playcell”den erişim sağlanan reklamlar dâhil üçüncü kişilere ait“İçerik”lerin tabi olduğu kullanım koşullarına dair tasarruf ehliyetini haiz olmadığı gibi bu koşullara ilişkin veya bunlardan kaynaklanan hiçbir talep veya uyuşmazlık“İnteltek”e karşı ileri sürülemez.

5.5.It is under the“User”’s disposal to enable or not any access to the“Content”s owned by third parties including with the advertisements accessed through the“Playcell”. The conditions of use of the“Content”s that is accessed in this manner shall be determined by their owners. As“İnteltek”does not possess any right of disposal regarding the conditions of use of the“Content”s owned by third parties including with the advertisements accessed through the“Playcell”, any demand or dispute regarding or arising from these conditions shall not be introduced against“İnteltek”.

6. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SORUMLULUĞU

6. RESPONSIBILITY OF THIRD PERSONS

6.1.“Playcell”üzerinden,“Kullanıcı”tarafından her ne suretle olursa olsun erişim sağlanan reklamlar dâhil üçüncü kişi veya kurumlara ait olan“İçerik”ve yayınlardan ötürü;“İnteltek”e karşı“Kullanıcı”tarafından doğrudan, dolaylı, tek başına ve hak sahipleri ile birlikte herhangi bir şekilde talep veya dava yöneltilemez, sorumluluk tevcih edilemez.“Kullanıcı”,“Playcell”den her ne suretle olursa olsun erişim sağladığı reklamlar dâhil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın 3 üncü kişi veya kurumlara ait“İçerik”ve yayınlardan kaynaklanan hiçbir hukuki sorumluluğunun“İnteltek”e ve/veya 3.kişi iş ortaklarına ait olmadığını bildiğini kabul ve taahhüt eder.

6.1.Neither any claim or lawsuit, nor any responsibility can be directed by the“User”against“İnteltek”directly, indirectly, singly and together with the owners, due to the“Content”and publications belonging to third parties, including with the advertisements which may be accessed by the“User”in any manner. The“User”accepts and undertakes that“İnteltek”shall not be held legally liable from the“Content”and publications belonging to third parties including but not limited with the advertisements which may be accessed by the“User”in any manner.

6.2.“Kullanıcı”,“Playcell”den sunulan ve fikri mülkiyet, marka, tasarım ve diğer yasal düzenlemelerince korunan ve genel olarak telif hakları“Playcell”e ve/veya“Playcell”üzerinden“İçerik”veya hizmetlerine erişim sağlanan 3 üncü kişi veya kurumlara ait olan hizmet, oyun,“İçerik”ve diğer servislerden herhangi bir surette istifade ettiklerinde bu Sözleşme’yi kabul etmiş; burada yer alan yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmiş ve bunlara uymayı taahhüt etmiş sayılacaklardır.

6.2.The“User”shall deemed to be informed about the liabilities of“User”stated herein, to accept this Agreement and to undertake conforming the conditions of this Agreement when the“User”benefits from the functions, games,“Content”and other services which are presented on“Playcell”and whose copyrights are generally belong to“Playcell”and/or third parties are protected by intellectual property, trademark, design and other legislative regulations.

6.3.“Playcell”in“Kullanıcı”nın“İçerik”oluşturup yayınlayabildiği ilgili kısım ve bölümlerinde“İçerik”girişlerinin yapılmasından münhasıran ilgili içeriği oluşturan ve yayınlayan kişi veya kişiler tek başlarına ve tamamından sorumlu olup bu nevi“İçerik”lerden ötürü“Playcell”e sorumluluk tevcih edilemez.

6.3.Any person who created and published the relevant content are exclusively liable on their own from all of the“Content”entrances under the relevant parts and sections of“Playcell”on which the“User”is enabled to create and publish“Content”. Any liability shall not be directed to“Playcell”due to this sort of“Content”s.

7. FİKRİ HAKLAR

7. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

7.1.“Playcell”tarafından“Playcell”“İçerik”lerinin ve/veya“Playcell”aracılığıyla erişim sağlanan/edinilen 3 üncü kişi veya kurumlara ait“İçerik”veya hizmetlerin“Kullanıcı”lara arzında kullanılan markalar ve diğer işaretler yetkili bölgesel veya uluslararası resmi makamlar nezdinde tescil edilerek veya ayırt edici karakterleri ile kullanılmak suretiyle yahut kullanımla ayırt edicilik kazanmış şekilde“İnteltek”in ve/veya ilgili hak sahibi 3 üncü kişi veya kurumların münhasır mülkiyetinde olup; tüm varlıkların üzerinde her nevi tek taraflı tasarruf hakkını haizdir.

7.1.Trademarks and other signs used in the presentation of“Playcell”“Content”s provided by“Playcell”and/or“Content”s or services owned by third parties and accessed/acquired through“Playcell””are exclusively in the possession of“İnteltek”and/or relevant right owner third parties by being registered before authorized regional or international governmental authorities or being used with their distinctive characteristics; provided with all kinds of unilateral disposition rights on all assets.

7.2.Bu Sözleşme“Kullanıcı”ya ve/veya diğer üçüncü kişilere,“İnteltek”in ve/veya bahsi geçen hak sahiplerinin münhasır mülkiyetinde olan mezkûr unsur ve işaretler üzerinde herhangi bir kısmi veya bütünsel hak sahipliği kazandırmaz, anılan hakların üzerinde sadece ilgili“İçerik”le ilgili sınırlı kullanım hakkı tanır.

7.2.This Agreement does not bring any partial or complete right ownership to the“User”and/or other third persons on the aforesaid elements and signs which are in the exclusive possession of“İnteltek”and/or aforementioned right owners, it only entitles a limited use about the relevant“Content”on the aforesaid rights.

7.3.“Kullanıcı”,“Playcell”de sunulan her nevi oyun,“İçerik”, materyal, doküman, bilgi, grafik, tasarım, ürün, oyun içi hesaplar, oyun içi ürünler, sohbet, mesajlaşma, e-mail hizmetleri, yazılım, güncelleme ve diğer benzer servislerin; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Sınai Mülkiyet Kanunu ve diğer ilgili yasalar ile korunmakta olduğunu ve bu maddede sayılan maddi ve gayrı maddi her nevi unsurların, varlıkların ve/veya sujelerin tamamının, bu Sözleşme’de sayılan istisnalar hariç olmak üzere, bizatihi ve halihazırda veya ilerleyen aşamalarda,“İnteltek”ve/veya iş ortağı, gerçek ve/veya tüzel kişilerin mülkiyetinde olduğu hakkında bilgilendirilmiş olarak buna aykırı eylem ve işlemlerde bulunmayacağını kabul eder.

7.3.By being informed that all material and non-material elements, assets and/or subjects listed in this article are in the ownership of“İnteltek”and/or its real and/or legal person business partners without prejudice to the exceptions mentioned in this Agreement in itself and at present or at next stages, and by knowing that any sort of game,“Content”, supply, document, information, graphic, design, product, in-game products, chat, messaging, e-mail services, update and other similar services presented on“Playcell”are protected by Intellectual and Industrial Property Law, Trademark Law, Patent Law and other relevant legislation, the“User”accepts not to take any contrary action against them.

7.4.“İnteltek”in“Playcell”kapsamında sunulan tüm“İçerik”ve/veya hizmetleri kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı bir şekilde durdurma, değiştirme veya sürdürmeme hakkı bulunmaktadır.“Kullanıcı”,“İnteltek”in“Playcell”“İçerik”ve hizmetlerinin sunumunu geçici veya kalıcı şekilde durdurması veya sonlandırması hallerine istinaden“İnteltek”e karşı herhangi bir hakkının veya talepte bulunma yetkisinin bulunmadığını kabul eder.

7.4. “İnteltek”has the right to partially or completely, temporarily or permanently stop, change or not to maintain all“Content”and/or services presented on“Playcell”. The“User”accepts not to have any right or authority to make requests to“İnteltek”regarding the temporary or permanent stoppage or termination of the presentation of the“Playcell” “Content”and services.

7.5.“İnteltek”sunulan hizmet veya“İçerik”lerin sabit veya kesintisizliğini taahhüt etmemektedir. Bu durum“İnteltek”in“İçerik”veya hizmetlerine dair işaretlerin veya markaların üzerindeki hak sahipliğini kısmen veya tamamen ortadan kaldıran bir husus olarak değerlendirilemez.

7.5.“İnteltek”does not undertake the consistency or continuity of the“Content”s or services presented on this“Website”. This can not be considered as an issue that partially or entirely removes the ownership of“İnteltek”on the signs or trademarks related to the“Content”or services.

7.6.“Playcell”deki veya“Playcell”aracılığıyla erişim sağlanan her nevi oyun, yayın,“İçerik”ve diğer unsurların bir kısmında veya tamamında geçici veya sürekli değişikliklerin yapılması durumunda“Kullanıcı”ların“İnteltek”e karşı herhangi bir talep ve/veya her ne ad altında olursa bir tazminat talep hakkı bulunmayacaktır.

7.6.The“User”s shall not have any right to make any request and/or to demand any compensation from“İnteltek”in case any temporary or permanent changes are partly or completely made on any sort of game, publication,“Content”and other elements in“Playcell”or accessed through“Playcell”.

7.7.“Kullanıcı”, bu maddede sayılan varlıkların ve bunlara ilişkin tasarrufta bulunma hak ve ehliyetinin tamamının“İnteltek”in ve/veya“İnteltek”in iş ortağı 3 üncü kişi veya kurum hak sahiplerinin mülkiyetinde olduğunu bilir ve kabul eder.

7.7.The“User”knows and accepts that all of the assets listed in this article and all of the rights and authorities to dispose on them are in the possession of“İnteltek”and/or its right owner third party business partners.

7.8“Kullanıcı”, Sözleşme’nin yanı sıra bu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olan“Playcell”Gizlilik Politikası’nı da kabul ettiğini beyan eder. Böylece,“Kullanıcı”“Playcell”ve“Playcell”deki“İçerik”veya hizmetlerden istifade ettiği sırada ilgili yasalara uymayı taahhüt eder; bu noktada yasalara aykırı tüm eylem ve işlemlerinden sadece kendisinin sorumlu olacağını taahhüt eder; anılan sebeplerle hiçbir surette“İnteltek”e rücu etme hakkının veya husumet tevcih etmesinin bulunmayacağını kabul eder.

7.8.The“User”declares acceptance on the Agreement along with“Playcell”Privacy Policy which is an integral part of this Agreement. Thus, the“User”undertakes to comply with the applicable law while benefitting from the“Content”or services; to be the only responsible from all of his/her acts or transactions which are agains the law. Due to the aforesaid reasons, the“User”accepts not to have any right to nurture enmity towards“İnteltek”or to have any right to recourse from“İnteltek”under no circumstances.

7.9.“Kullanıcı”,“Playcell”ve“Playcell”aracılığıyla erişim sağlanan hizmet ve“İçerik”leri ihlal etmemeyi, boşluklardan yararlanmamayı, tersine mühendislik yapmamayı, kaynak koda çevirmemeyi, tersine çevirmemeyi ya da sair bir biçimde tahrif etmemeyi ya da bu konularda bir başkasını teşvik ve başkalarına yardım etmemeyi kabul eder.

7.9.The“User”accepts not to violate the“Content”s and services accessed on and through“Playcell”, not to benefit from loopholes, not to do reverse engineering, not to decompile, not to make an inversion or not to falsify by using an other method or not to encourage and assist others about these topics.

8. ERİŞİM VE SINIRLANDIRILMASI

8. ACCESS AND ITS RESTRICTION

8.1.“İnteltek”in yukarıdaki şekilde bir tasarrufta bulunması halinde“Kullanıcı”nın bu işleme mukabil herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Böyle bir durumda“Playcell”üzerinden sunulan her nevi“İçerik”/hizmet sırasında“Kullanıcı”nın zilyetliğine giren lisanslar dâhil her nevi materyal,“Kullanıcı”tarafından imha edilmek zorundadır.

8.1.The“User”do not have any right to claim in return against a disposal of“İnteltek”in the above manner. In such case, any kind of material, including licenses entered into the possession of the“User”during any kind of“Content”/service rendered through“Playcell”, must be destroyed by the“User”.

8.2.“Playcell”in üyelik opsiyonunun bulunması ve“Kullanıcı”nın üye olarak“Playcell”i kullanması halinde“Kullanıcı”,“Playcell”e“Playcell”üyelik hesabı ve“Playcell”de belirtilen 3 üncü kişi veya kurumlara ait platform hesapları ile giriş yapabilir.“Playcell”e belirtilen“Kullanıcı”hesapları vasıtasıyla giriş yapılması, buna ilişkin kural ve koşullar bakımından“İnteltek”tarafından her zaman değişiklik ve düzenleme yapılabilir, yeni“Playcell”sistemine giriş yöntemleri belirlenebilir;“Kullanıcı”nın ilgili değişiklik ve düzenlemelere itiraz hakkı bulunmamaktadır.

8.2.In case that“Playcell”has a membership option and the“User”uses“Playcell”as a member, then the“User”can access to“Playcell”with“Playcell”membership account and platform accounts belonging to third persons or institutions mentioned in“Playcell”.“İnteltek”shall always be able to make changes and adjustments in terms of the rules and conditions for accessing through the“User”accounts specified in“Playcell”, the methods for entering the new“Playcell”system can be determined; the“User”has no right to appeal to relevant changes and regulations.

8.3.“Playcell”in üyelik opsiyonunun bulunması ve“Kullanıcı”nın üye olarak“Playcell”i kullanması halinde“Kullanıcı”,“Playcell”de sunulan“İçerik”ve hizmetlere erişim sağlamak amacıyla kullandığı hesap bilgilerinin ve hesaplar dâhilinde oluşturulan sanal eşyanın, hesap bakiyesinin ve diğer hesap özelliklerinin ticari yahut maddi bir değerinin bulunmadığını, iadesi ya da üçüncü kişilere devri kabil olmadığını bilir ve kabul ederler. Bu maddede sayılan tüm varlıklar“Kullanıcı”ya“Playcell”in amacı olan eğlence maksadıyla sunulur. Ticari kullanım gayesi içermez. Bahis, kumar vb yasa dışı amaçlarla kullanılamaz.

8.3.In case that“Playcell”has a membership option and the“User”uses“Playcell”as a member, then the“User”knows and agrees that the account information used to provide access to the“Content”and services provided on“Playcell”and the virtual property, account balance and other account features created within the accounts are not commercially or materially valued, not returnable or transferable to any third parties. All assets listed in this article are presented to the“User”for the purpose of entertainment which is also the purpose of“Playcell”. They do not include any purpose of commercial use. They can not be used for illegal purposes such as betting, gambling etc.

8.4.“Kullanıcı”,“Playcell”de sunulan her nevi“İçerik”lerin ve bunlarla bağlantılı her nevi hizmetlerin sonucu talih veya tesadüfe bağlı bir nitelik taşımadığını; dolayısıyla herhangi bir şans oyunu ürünü olmadığını ve olmayacağını, bu yönde de kabul edilmeyeceğini bilir ve kabul eder.

8.4.The“User”knows and accepts that any sort of“Content”s and any related services provided on“Playcell”does not hold any qualification allied to luck or coincidence; so that it is currently and will in the future not be accepted and deemed as a game of chance.

8.5.“Kullanıcı”,“Playcell”de sunulan ve/veya“Playcell”aracılığıyla erişim sağlanan, edinilen hizmet ve“İçerik”lerin her birini tabi olduğu kullanım şart ve koşullarına uygun şekilde edineceğini taahhüt eder. Buna aykırı her nevi üçüncü taraf araç, program, yazılım veya unsurlarını kullanmamayı,“İçerik”lere ilişkin “hack”, “hile”, “bot”, “hile dosyası”, “mod” ve veya otomasyon programları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın,“İçerik”lerle veya“İçerik”lerin yazılım unsurlarından herhangi bir kısmıyla veya tamamıyla herhangi bir şekilde etkileşime giren yetkisiz üçüncü taraf programlarının veya yazılım ve“Playcell”in arasındaki herhangi bir iletişimi engelleyen, taklit eden veya yönünü değiştiren veya“İçerik”ler hakkındaki bilgileri kaydetmek için“İçerik”ler tarafından kullanılan bellek alanlarını okuyarak“İçerik”ler hakkında bilgi toplayan üçüncü taraf programlarını kullanmayacağını; aksi durumda“İnteltek”tarafından“Kullanıcı”nın“Playcell”hizmet ve“İçerik”lerine erişiminin geçici veya kalıcı olarak sonlandırılabileceğini ve söz konusu eylem hukuka aykırı olduğu veya suç teşkil ettiği ölçüde hakkında yasal işlem başlatılabileceğini bildiğini kabul eder.

8.5.The“User”undertakes to acquire the“Content”s and services presented on“Playcell”and/or accessed, acquired through“Playcell”in accordance with each of their terms and conditions of use. The“User”accepts not to use any sort of third party tools, programs, software or components that are in contradiction to this, including but not limited with “hack”, “trick”, “bot”, “trick file”, “mood” and/or automatization programs related to the“Content”s unauthorized third party programs that interacts with any or all of the“Content”s or its software components and third party programs that blocks, imitates or redirects any communication between“Playcell”and software, that collect information about“Content”s by reading the storage area used by the“Content”s in order to register information about“Content”s. Otherwise, the“User”accepts that“İnteltek”may temporarily or permanently terminate the“User”’s access to the“Playcell”services and“Content”s and that“İnteltek”may begin legal process against the“User”to the extent that such action is against the law or constitutes a crime.

8.6.“Playcell”üzerinden erişim sağlanan, indirilen her nevi uygulama, oyun ya da uygulama içi satışlar,“İçerik”veya kod yahut diğer unsur veya veriler Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili yasalar ile uluslararası sözleşmeler kapsamında ve burada anılan kullanım koşullarına tabi olarak kullanılacaktır. Buna aykırı her nevi kullanımın, sayılan düzenlemeler kapsamında cezai ve hukuki takibata konu edilebileceğini“Kullanıcı”bilir ve kabul eder.

8.6.Any sort of application, game or in-app purchases, downloaded, accessed through the“Playcell”,“Content”or code or other elements or datas shall be used under the Intellectual and Industrial Property Law and relevant laws and international agreements and terms of use stated herein. The“User”acknowledges and accepts that any use contrary to this shall be subject to criminal and legal follow-up within the scope of the regulations mentioned.

9. “KULLANICI” BAĞLANTI VE DONANIMI

9. THE “USER”S’ CONNECTION AND HARDWARE

9.1.“İnteltek”tarafından sunulan“İçerik”veya hizmetlerden ve/veya“Playcell”aracılığıyla erişim sağlanan/edinilen“İçerik”veya hizmetlerden istifade edilmesi amacıyla“Kullanıcı”ve üyelerin gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir.

9.1.The“User”s and members must have the required connection infrastructure and other hardware in order to benefit from the“Content”s or services presented and/or provided/acquired access via“Playcell”.

9.2.Erişim ve bağlantı için gerekli donanım ve bağlantı alt yapısına sahip olunması ve buna ilişkin gerekliliklerin temini“Kullanıcı”nın yükümlülüğündedir. Bu hususta“İnteltek”in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9.2.It is under the“User”’s liability to have the required hardware and connection infrastructure for the access and connection and to meet the requirements related to this.“İnteltek”does not have any responsibility in this respect.

9.3.İnternet bağlantısı ile ilgili olarak servis sağlayıcılardan, altyapıdan veya“Kullanıcı”dan kaynaklanan herhangi bir aksaklıktan“İnteltek”sorumlu değildir.

9.3. “İnteltek”is not responsible from any malfunction about Internet connection arising from the“User”, sevice providers or infrastructure.

9.4.“Kullanıcı”nın,“Playcell”hizmet ve“İçerik”lerinden yararlanırken kullandığı hesaplarının güvenliğinin temini için teknolojik tedbirlerden istifade edilebilecektir.

9.4.Technological precautions may be used in order to provide the security of the accounts used by the“User”while the“User”is benefitting from“İnteltek”service and“Content”s.

9.5.“Kullanıcı”, hesaplarının güvenliğini sağlama mükellefiyetlerinden ilk derecede ve doğrudan sorumlu olduğunu; aksi şekilde ortaya çıkan hesap güvenliği problemlerinde“İnteltek”e karşı herhangi bir talep hakkı bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

9.5.The“User”accepts and undertakes to be firstly and directly liable to ensure the security of his/her accounts and to have no claim against“İnteltek”in account security problems that arise otherwise.

9.6.“Playcell”“İçerik”ve servislerinin ve“Playcell”aracılığıyla erişim sağlanan, edinilen“İçerik”veya hizmetlerin kullanımı, bunlar için gerekli ve uyumlu cihazları, internet erişimini ve ücretli olabilecek belli yazılımları gerekli kılabileceği gibi bu sayılanların belirli aralıklarla güncellenmesini ve/veya güncelleme durumunda sayılanların performansını etkileyebilir. Bu gibi sebep ve haller“İnteltek”e karşı herhangi bir talepte bulunulması maksadıyla dayanak olarak değerlendirilemez.

9.6.The usage of“Playcell”“Content”and services and“Content”or services accessed, acquired via“Playcell”may necessite compatible and required devices, internet access and definite paid softwares and may affect the periodical updates and/or the performance of those mentioned in case of an update. Such reason and conditions shall not be considered as a basis to make any application against“İnteltek”.

10. SORUMSUZLUK

10. NONLIABILITY

10.1.“Playcell”de sunulan“İçerik”ler ve bunlarla bağlantılı hizmetlerin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile“Kullanıcı”hesaplarının ve/veya bu hesaplardaki herhangi bir unsurun geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılmaz duruma gelmesi halinde söz konusu durum ve sonuçtan“İnteltek”sorumlu tutulamaz.

10.1.In case that the“User”’s accounts and/or any elements in these accounts are temporarily or permanently lost or become unserviceable with the affect of the technical reasons which may occurduring the presentation of“Playcell”’s“Content”s and their related services,“İnteltek”shall not be held liable from the aforesaid status and result.

10.2.“Playcell”de sunulan“İçerik”veya hizmetlerden istifade edildiği sırada veya sohbet ya da mesajlaşma esnasında; Türk Ceza Kanunu hükümlerine aykırı eylemler başta olmak üzere reklam, haksız rekabet, terör, cumhuriyet, devlet, din, ırkçılık, uyuşturucu, politikacılar ya da diğer tüzel hakkında yazışmalar, pornografik içerik, argo kelimelerin kullanımı veya diğer“Kullanıcı”ları tacize yönelik davranışlar içeren yahut Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret teşkil eden kullanımlar yasak ve bu sözleşme kurallarına aykırıdır.“Kullanıcı”,“Playcell”hizmet ve“İçerik”lerini; hukuka aykırı, rahatsız edici, tehditkar, zararlı, haksız fiil anlamına gelen, hakaret edici, iftira edici, suiistimal edici, şiddet içeren, müstehcen, kaba, başkalarının özel hayatına müdahale eden, nefret içerikli, ırksal ya da etnik kimlikleri küçük düşürücü ya da diğer biçimlerde sakıncalı“İçerik”lerin aktarılması, yüklenmesi, postalanması, e-posta ile gönderilmesi, iletilmesi, depolanması ya da başka biçimde erişime sunulması amaç ve şekillerinde kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.

10.2.During messaging or chatting or benefitting from the services or“Content”presented on“Playcell”, correspondances on advertisement, unfair competition, terrorism, republic, government, religion, racism, drugs, politicians or other legal persons, use of pornographic content, slang words or acts of harassment related to other“User”s or insultations to the spiritual memory of Atatürk are forbidden and incongruent to the Agreement. The“User”accepts and undertakes not to use“Playcell”services and“Content”s for the purposes and in the ways of illegal, disruptive, threatening, harmful, inferred as wrongful act, derogatory, slandering, abusing, violent, obscene, rude, interventionist to others private life, hatefully, racial or ethnic identities, insulting or unfavorable in other ways, transfer, load, posting, sending via email, transmission, storage or serving to access in different way.

10.3.“Kullanıcı”nın yukarıdaki düzenlemeye aykırı kullanım durumlarında“Kullanıcı”“İnteltek”tarafından geçici veya kalıcı bir süre ile ilgili hizmet veya“İçerik”lere erişimden mahrum bırakılabilir ve varsa bu neviden“Kullanıcı”nın yarattığı ilgili“İçerik”leri“İnteltek”tarafından talep halinde resmi makam ve merciler ile paylaşılabilir.

10.3.In case of a use in contradiction to the abovestated provision, the“User”may be temporarily or permanently deprieved from accessing to the relevant“Content”s or services and“İnteltek”may share any relevant sort of“Content”s created by the“User”upon the request of governmental authorities.

10.4. “İnteltek”, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere,“Kullanıcı”tarafından“Playcell”e yüklenen her türlü“İçerik”i yayımlamayı reddetme, yayımladığı içeriği“Playcell”den kaldırma,“Kullanıcı”hesabını neden göstermeksizin kapatma, sürekli veya geçici olarak askıya alma ya da“Kullanıcı”nın“Playcell”i kullanmasına engel olma, ya da içeriğin diğer“Kullanıcı”lar tarafından değerlendirilmesine ve derecelendirilmesine izin verme hakkına tek taraflı olarak sahiptir.“İnteltek”in bu işlemler için“Kullanıcı”ya haber verme ya da açıklama yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

“Playcell”de yer alması için“Playcell”e“Kullanıcı”tarafından yüklenen ve uygun bulunması sonucunda“Playcell”de yer alacak tüm“İçerik”lerin,“Playcell”e yüklenmesi yasak olduğu belirtilen içerikten olmasa dahi Türk kanunlarına ile üçüncü şahısların kişilik haklarına aykırı olmadığından“Kullanıcı”nın emin olması gerekmektedir.“Playcell”gönderilen içeriği kontrol etmesine rağmen,“Playcell”e gönderilen“İçerik”le ilgili asıl hukuki ve cezai sorumluluk“Kullanıcı”nın kendisine aittir.

10.4.Not limited with those listed,“İnteltek”unilaterally has the right to refuse publishing any sort of“Content”uploaded to“Playcell”, to remove the published content from“Playcell”, to close the“User”account without showing any reason, to suspend temporarily or continuously the“User”account or prevent the“User”to use“Playcell”or to give permission to the“User”to consider and evaluate the content.“İnteltek”shall not have any obligation to make a statement or notify the“User”for these transactions.

The“User”is required to be certain that all of the“Content”s uploaded by the“User”to be published on“Playcell”as a result of approval, does not violate Turkish laws and personal rights of third persons. Despite“Playcell”controls the content sent to“Playcell”, the legal and criminal responsibility regarding the“Content”sent to the“Playcell”belongs to the“User”’s own.

10.5.“İnteltek”yasalara aykırı“İçerik”lerin ilgili hesaplardan veya“Playcell”“İçerik”lerinden çıkarılması için ancak teknik imkânlarının elverdiği ölçüde sorumlu olup bu yöndeki uygulamalarından dolayı ilgili hesap sahibine karşı sorumsuzdur. Aynı sebeplerle“Kullanıcı”bilgileri savcılık makamlarına ve emniyet birimlerinde usulüne uygun başvurulara istinaden paylaşılabilir.

“İnteltek”tarafından gereken önlemlerin alınmış olmasına rağmen,“İnteltek”veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı“İnteltek”sorumluluk kabul etmez.

10.5. “İnteltek”is only liable to remove the illegal“Content”s from the relevant accounts or from“Playcell”“Content”s to the extent that its technical circumstances permits, and“İnteltek”does not have any liability against the relevant account holder about its implementations in this manner. For the same reasons, the informations of the“User”may be shared with the prosecution authorities and the police units in reference to the duly made applications.

İnteltek”does not accept any liability arising from the consequences of malicious intentions and malicious use of information resulting from any attacks on the“İnteltek”database, even if“İnteltek”has taken the necessary precautions.

10.6.“Playcell”“İçerik”ve hizmetlerini kullanmak için,“Kullanıcı”nın bulunduğu ülke veya bölge bazında yürürlükte olan yasalar uyarınca bu hizmet ve“İçerik”lerden yararlanmaktan, tarih bakımından hangi andan itibaren olduğu fark etmeksizin, men edilmiş olmasının sonuçlarından“İnteltek”sorumlu tutulamaz.

10.6. “İnteltek”shall not be held liable against the“User”from the consequences of being forbidden to use“Playcell”“Content”and servicespursuant to the legislation in force in the country or region where the“User”is located, regardless of the beginning date to benefit from this service and“Content”s.

10.7.“Playcell”aracılığıyla erişim imkânı sunulan bazı“İçerik”ve hizmetler, bu durum ayrıca belirtilerek, yayın ve lisans hakları“İnteltek”e ait olmadan ve sadece“Playcell”aracılığıyla erişim olanağı sağlanarak yayınlanabilen“İçerik”ler olduklarından, bunlara dair hesap sahipliği, erişim yetkileri, resmi makam ve mercilerin bilgi talepleri ancak ve sadece“İçerik”veya hizmetin yayıncısının sorumluluğunda olup bu hususlardan dolayı“İnteltek”in uhdesinde bir bilgi veya veri tutulması söz konusu değildir. Bu maddeye konu“İçerik”ve hizmetlerden dolayı“Kullanıcı”ların“İnteltek”e karşı herhangi bir talep hakkı veya buna dayanak ilişkisi bulunmadığı gibi resmi makam ve mercilerin bu“İçerik”ve hizmetlere dair bilgi taleplerinin de“İnteltek”e yöneltilmesi veya“İnteltek”tarafından cevaplandırılması mümkün değildir.

10.7.As some of the“Content”s and services are issuable; by being stated separately, without their broadcasting and licence rights being belong to“İnteltek”and being only accessible via“Playcell”, there is no information or data regarding account ownership, authorities of access, information requests of governmental authorities and entities, held under“İnteltek”responsibility as these issues are if and only in the liability of“Content”or service broadcaster. Due to the“Content”s and services subject to this Article, the“User”s do not have any right to demand or any relation with“İnteltek”, as the information requests of governmental authorities or entities can not be addressed or replied by“İnteltek”.

11. ÇEREZ UYGULAMASI, GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

11. COOKIE POLICY, PRIVACY POLICY AND PROTECTION OF PERSONAL DATA

ÇEREZ UYGULAMASI

COOKIE POLICY

11.1. “Kullanıcı”ların“Playcell”deki“İçerik”lere erişim öncesinde, esnasında ya da sonrasında,“Playcell”in bağlı ve hâkim şirketi de dâhil olmak üzere veya“Playcell”in iş ortağı olan 3 üncü kişi veya kurumların anlaşmalı oldukları arama motorları veya sair internet siteleri aracılığıyla, çeşitli teknolojik imkânlar aracılığıyla,“Kullanıcı”ların internet ziyaretleri gözlemlenebilmekte ve“Kullanıcı”lara buna göre reklam uygulamaları gerçekleştirilebilmektedir.

Bu kapsamda,“Playcell”reklam verenleri veya“Playcell”ödeme hizmetleri sağlayıcılarının “Kullanıcı”lara çerez gönderme hakkı saklı olup; bu kapsamda, üye olsunlar veya olmasınlar, “Kullanıcı”lar,“Playcell”in bu Sözleşme’de belirlenen çerez politikasını/uygulamasını kabul etmiş sayılırlar.“Playcell”üzerinden yayımlanmak suretiyle, çerezler ile ilgili uygulamaların güncellenme hakkı saklı olup, söz konusu güncellemeleri takip etme ve bilgi sahibi olma yükümlülüğü tek başına“Kullanıcı”ya aittir.

11.1.Through various technologic capabilities, via search engines or other websites that are in contract including with the subsidiary and controlling company of“Playcell”or“Playcell”’s third party business partners, the“User”’s visits on internet can be observed before, during or after their access to the“Content”s on“Playcell”and advertising applications can be realized to the“User”accordingly.

Within this scope, the right of sending cookies of the advertisers and the payment system providers of“Playcell”is reserved and even they are registered or not, the“User”s are deemed to be agreed on the cookie policy/application of“Playcell”determined in this Agreement. The right to update the applications regarding cookies by publishing via“Playcell”is reserved and it’s under the“User”’s liability to follow and have knowledge about aforesaid updates.

11.2.Kullanıcı”ların, aşağıda açıklanmakta olan çerez/cookie uygulamalarına muhatap olmak istememeleri halinde, internet tarayıcıların “çerez/cookie” kısımlarını deaktif/pasif hale getirmeleri mümkündür. (Örneğin,“Kullanıcı”İnternet Explorer’da “Araçlar”, “Internet Ayarları”, “Gizlilik” sekmelerini tıklayıp “Tüm çerezleri engelle” sekmesini işaretleyerek tüm çerezleri red edebilir.)

11.2.The“User”s may deactivate/passivate “cookie” sections of their web browser in case the“User”s do not want to deal with the cookie applications explained below. (For example, the“User”may reject all of the cookies by clicking “Tools”, “Internet Options”, “Privacy” sections and marking “Block all cookies”.)

11.3.“Playcell”reklam vereni olarak, Google,“Playcell”de reklam yayınlamak için çerezlerden yararlanmakta ve “DART” çerezlerini kullanarak “Kullanıcı”lara,“Playcell”ve internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretlere dayalı reklamlar sunabilmektedir. “Kullanıcı”lar,https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/adresinde yer alan “Google Gizlilik Politikası”nı ziyaret ederek DART çerezinin kullanılmasını engelleyebilir.

11.3.Google, as“Playcell”advertiser, uses cookies to publish advertisements on“Playcell”and may present advertisements based on the visits of the“User”to“Playcell”and to other websites on internet by using“DART”cookies. By visiting “Google Privacy Policy” onhttps://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/, the“User”s may block the use of DART cookie.

11.4.“Playcell”in ziyaretçiler tarafından kullanımının analizi için, ayrıca, “Google Analytics” ve benzeri bir teknolojinin de kullanması mümkündür. “Google Analytics”, ziyaretçilerin bilgisayarlarında saklanmış çerezler vasıtasıyla sitenin kullanımı hakkında istatistiki ve başkaca bilgilerin elde edilmesine imkân sağlamakta ve“Playcell”in kullanımıyla ilgili raporların oluşturulmasında kullanılmaktadır. “Google Analytics” teknolojisi hakkında detaylı bilgiye https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/ adresinden ulaşılması mümkündür. İleride “Google Analytics” dışında üçüncü kişilere ait benzeri bir başka teknoloji ve/veya teknolojik altyapının kullanılması mümkün olup,“Kullanıcı”bu hususu peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

11.4.The usage of “Google Analytics” and any similar technology is also possible in order to make the analysis of the visitors“Playcell”usage. “Google Analytics” enables to acquire statistical and other type of information about the usage of a website via cookies stored in the computers of the visitors and is used to create relevant reports regarding the use of“Playcell”. To receive further information about “Google Analytics” technology, you can visithttps://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/

The“User”declares and undertakes in advance that any other type of similar technology and/or technological infrastructure which is owned by third parties apart from “Google Analytics” may be used in the future.

11.5. “Playcell”e üye olmaksızın ya da üye olmak suretiyle erişim sağlayarak“Playcell”de sunulan herhangi bir“İçerik”ve/veya hizmeti kısmen veya tamamen, geçici veya süreklilik arz eden bir şekilde edinen, kullanan veya yararlanan “Kullanıcı”ların,“Playcell”deki dolaşımları sırasında ziyaret ettikleri bölümler, tıkladıkları alanlar gibi özellikleri, herhangi bir kişisel verileri alınmaksızın reklam uygulamaları veya gösterimlerinde kullanılmak üzere “çerez/cookie” teknolojisi ile kaydedilebilmektedir. Bu veriler, sadece bölümlerin, farklı alanların izlenme, takip edilme oranlarının tespiti ile akabinde “Kullanıcı”lara reklam gösterimi için kullanılabilmektedir. Sadece“Playcell”e münhasır olmak üzere,“Kullanıcı”ların sayfaların nereden geçerek ya da ne şekilde ziyaret edildiğini belirleyen "çerez/cookie" adlı teknolojisi,“Playcell”in farklı alanlarının izlenme, tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistiki veri olarak toplanmakta olup; kişiye özel yapılan veya kişisel veri toplanmasına imkân veren bir uygulama değildir. Bu teknoloji ile amaçlanan,“Kullanıcı”ların daha sıklıkla ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği,“Playcell”e ilk ziyaretinden itibaren“Kullanıcı”için daha kolay ulaşılır kılmak ve yine“Kullanıcı”lara uygun reklam gösterimlerini sağlamaktır.

Ayrıca,Kullanıcı”ların internet servis sağlayıcıları tarafından atanan internet protokol (IP) numaraları, reklam gösteriminde kullanmak amacıyla veya güvenlik nedeniyle (örneğin,“Playcell”e yapılan saldırıları tanımlamak ya da resmi makamlardan”Kullanıcı”ya yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda, resmi kurumlarla paylaşılabilmek için) alınabilmektedir.

11.5.The characteristics regarding the clicked domains, visited sections during their tour on“Playcell”, the“User”s who partially or completely, temporary or continuously acquire, use or benefit from any service and/or“Content”presented on“Playcell”by accessing“Playcell”as subscriber or nonsubscriber can be saved via “cookie” technology in order to be used at the advertisement applications or presentations without any requirement to obtain any of the“User”’s personal data. The abovementioned saved characteristics can only be used to determine the viewing and following ratings of different sections and can also be used to show advertisements to the“User”s. The “cookie” technology which determines exclusively for“Playcell”, in what way the webpages are visited or previous webpages where the“User”s are coming from, is used to collect statistical data in order to determine the viewing and clicking ratings of different sections; it is not a tailor-made application which allows personal data collection. The purpose of this technology is to make it easier for the“User”to access to the content of the sections that the"User"s are visiting more frequently from their first visit to“Playcell”and to provide suitable advertisements for the"User"s.

In addition, Internet Protocol (IP) numbers assigned by internet service providers of the“User”s may be used for advertising display purposes or for security reasons (for example, to identify any attacks on“Playcell”, or to be shared with governmental authorities in case of a criminal complaint or a request for official investigation against the“User”).

11.6."Çerez/cookie" teknolojisi, bir web sunucusu tarafından bir web tarayıcısına gönderilen bilgiden oluşur ve tarayıcı tarafından saklanmakta; daha sonra bu bilgi, tarayıcı tarafından sunucuya yapılan her bir sayfa talebinde sunucuya geri gönderilmektedir.“Playcell”de hem “oturum” çerezi (“geçici” çerez) hem de “kalıcı” çerez kullanabilmektedir. Oturum çerezleri“Playcell”de“Kullanıcı”ların gezintileri esnasında tıkladıkları bölümlerin tespiti için, kalıcı çerezler ise“Playcell”in daha sonra ziyaretiniz esnasında,“Playcell”in“Kullanıcı”yı hatırlamasını sağlamak ve son oynadığı oyunları tespit için kullanılabilmektedir. İnternet tarayıcısının kapatılması halinde, oturum çerezleri silinmekte; kalıcı çerezler ise bilgisayarınızdan silininceye yahut verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalkıncaya kadar saklı tutulmaktadır.

11.6.The “cookie” technology is consisted of the information which is sent by a web server to a web browser and it is saved by the web browser. Then this information is resend to the server in each page request of the browser. Any “session” cookie (temporary cookie) can be used on“Playcell”as well as “persistent” cookies. Session cookies are used to determine the sections that the“User”s clicked during their tour on“Playcell”, while the persistent cookies are used to enable“Playcell”to remember the“User”and to determine the last games that the“User”had played. In case the web browser is closed, then session cookies are deleted, while persistent cookies are stored until the reasons for data processing are removed.

GÜVENLİK, GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

SECURITY, PRIVACY POLICY AND PROTECTION OF PERSONAL DATA

11.7.“Kullanıcı”eğer üye olmak suretiyle“Playcell”i kullanmak isterse,“Playcell”de hesap açarken, herhangi bir şekilde kayıt yaparken ve“İçerik”ve hizmetleri kullanırken doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi; kayıt bilgilerini doğru ve eksiksiz tutmak için bunları güncellemeyi kabul eder.“Kullanıcı”eğer üye olmak suretiyle“Playcell”i kullanmak isterse, üyeliğini müteakip bu Sözleşmede, üyelikle ilgili olarak belirlenen düzenlemelere; kişisel bilgileri bakımından ise aşağıdaki hüküm ve koşullara tabi olacaktır.

11.7.In case that the“User”wishes to use“Playcell”by registration,the“User”accepts to give true and complete information while opening an account, doing registration in any way and using“Contents”and services on“Playcell”and to update these registry informations in order to keep them true and complete. In case that the“User”wishes to use“Playcell”by registration, the“User”shall be subject to the regulations determined for membership under this Agreement; while being subject to the belowstated terms and conditions for his/her personal datas.

11.8. “Kullanıcı”,“Playcell”in,“Kullanıcı”hesaplarını işletmek için“Kullanıcı”nın kayıt bilgilerini saklayabileceğini ve kullanabileceğini kabul eder.“Kullanıcı”, kendisinden başka bir kişi için, o kişinin izni olmaksızın, hesap oluşturamayacağını kabul eder, aksi durumun sonuçlarından bizatihi sorumlu tutulacağını taahhüt eder.

11.8.The“User”accepts that“Playcell”may store and use his/her registry information to operate“User”accounts. The“User”accepts not to create any account for any person other than himself/herself without the consent of that person and undertakes to be held responsible for the results of the contrary situation.

11.9. “Playcell”,“Kullanıcı”nın bu maddeye konu taahhütlerine aykırı işlem veya eylemlerinin tespiti halinde ilgili hesaba ve“Kullanıcı”ya askıya alma, dondurma, iptal etme de dâhil olmak üzere her nevi yasal, teknolojik ve hukuki tedbirleri tatbik etmeye yetkilidir.

11.9. “Playcell”is authorized to apply all kinds of legislative, technological and legal measures including suspending, freezing, canceling the related account in case that the“User”’s operations or actions which are contrary to the commitments subject to this article are detected.

11.10.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”olarak anılacaktır) uyarınca, bu Sözleşme’nin “Veri Sorumlusu” İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş.(“İnteltek”)tir.

“İnteltek”in iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir: Ticaret Unvanı: İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş.

Adres: Uniq İstanbul, Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No: 4/B – 601 Kat: 5 34396 Sarıyer/İstanbul

Telefon: 0 (212) 365 03 00

Mersis No: 0478020382700012

Ayrıca“İnteltek”,“Playcell”e erişim sağlayan kişilerinin kimliklerini araştırmamakta ya da herhangi bir kimlik kontrolü de yapmamaktadır.“Kullanıcı”ların sadece, kendi iradeleriyle ve kendileri tarafından iletilen bilgiler temin edilmektedir.“Kullanıcı”lar, üye olmaksızın ve kişisel bilgilerini paylaşmaksızın“Playcell”i dilediği sıklıkta ziyaret edebilir.

11.10.Pursuant to the Law on the Protection of Personal Data numbered 6698 (hereinafter to be referred to as the“Law on the Protection of Personal Data”),“İnteltek”is the “Data Supervisor” under this Agreement. The contact information of“İnteltek”are as follows:

Tradename: İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş.

Adress: Uniq İstanbul, Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No: 4/B – 601 Kat: 5 34396 Sarıyer/İstanbul

Phone: 0 (212) 365 03 00

CRS (Mersis) No: 0478020382700012

Furthermore,“İnteltek”does not investigate the identity of the persons providing access to“Playcell”nor do any identity checks.“İnteltek”only provides the information delivered by the“User”s ownself and their own will. The“User”s may visit“Playcell”at any frequency without being registered and sharing personal information.

11.11.“Playcell”“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”uyarınca“Kullanıcı”ların“Playcell”e üye olurlarken ilettikleri “bu kullanıcı sözleşmesini onaylamak suretiyle siteye üye olmam halinde verilerimin işlenmesine izin verdiğimi kabul ederim.” şeklindeki açık rızaya ve onaya dayalı olarak“Playcell”üzerinden“Kullanıcı”lar tarafından kendisine iletilen bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Bu bilgiler,“Kullanıcı”lara daha iyi hizmet vermek amacıyla“Playcell”ve/veya“Playcell”tarafından belirlenecek firmaların ürün ve hizmetlerinin pazarlaması, istatistiki inceleme, veri tabanı genişletme, kampanya düzenleme,“Playcell”i yönetme,“Playcell”i kişiselleştirirken“Kullanıcı”nın tarama tecrübesini geliştirme,“Kullanıcı”nın“Playcell”üzerinden yararlanılabilen hizmetleri kullanmasını sağlama, herhangi bir“Kullanıcı”nın tespit edilmesi için kullanılmayacak şekilde üçüncü kişilere“Kullanıcı”larla ilgili istatistiki bilgileri sağlama,“Playcell”ile ilişkili olarak“Kullanıcı”tarafından yapılan şikâyetler veya“Kullanıcı”ile ilgili olarak“Playcell”e yapılan şikâyetlerle ilgilenme vb. amaçlı kullanılmaktadır.

11.11.Pursuant to the“Law on the Protection of Personal Data”,“Playcell”may process the informations conveyed by the“User”basing on the“User”s’ approval or express consent conveyed during registration by stating “in case that I become a member of this Website via approving this user agreement, I accept giving authorization to the procession of my data” and“Playcell”may classify and protect these informations. These informations are used for marketing of the products and services of“Playcell”and/or companies determined by“Playcell”and used for the purpose of statistical examination, database enlargement, campaign organization, management of“Playcell”, improvement of the“User”’s browsing experience while personalizing“Playcell”, enabling the“User”to use the services which are utilizable on“Playcell”,procurement of statistical informations related with the“User”to third parties in a manner not to be used to identify any“User”, dealing with the complaints made by the“User”related to“Playcell”or dealing with the complaints made against the“User”to“Playcell”and etc.

11.12. “Playcell”,“Kullanıcı”nın ilettiği kişisel bilgilerin“İçerik”sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına, üyenin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde, gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. amaçlar için kullandırılması ve bu suretle paylaşılması konusunda yetkilidir. Bir başka deyişle“Playcell”, kişisel verilerinizi“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”ve sair mevzuat kapsamında,“Playcell”in çalışanları, servis sağlayıcıları, grup şirketleri ve/veya“Playcell”in mevcut ve/veya potansiyel iş ortakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kişi ve kuruluşlara aktarabilecektir.“Kullanıcı”yukarıda belirtilen yurtiçi ve yurtdışı aktarımların gerek bu madde gerekse“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”kapsamında ihlal olarak addedilemeyeceğini ve söz konusu aktarımlara açık rızası bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.“Playcell”e üye olmak suretiyle ve üye olurken ilettikleri “bu kullanıcı sözleşmesini onaylamak suretiyle siteye üye olmam halinde verilerimin işlenmesine izin verdiğimi kabul ederim.” şeklindeki açık rızaya ve onaya dayalı olarak“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”uyarınca bu yönde bir açık rıza göstermiş ve onay vermiş sayılır.“Playcell”, bu Sözleşme kapsamında temin ettiği kişisel bilgileri, bu Sözleşme’de belirlenen koşullar dışında ya da“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na aykırı şekilde, bu Sözleşme’de yazılı düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmayacak, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmayacaktır.

11.12. “Playcell”is authorized to let“Content”providers and web services users to use personal informations conveyed by the“User”for the purposes of required contact, display, product delivery, advertisement etc. providing that they are not used in a manner which do not violate the“User”s personal rights.In other words,“Playcell”may transfer your personal data in accordance with the“Law on the Protection of Personal Data”and the relevant legislation including but not limited to the employees, service providers, group companies and/or existing and/or potential business partners of“Playcell”and to any domestic or foreign relevant person or institution. The“User”accepts and undertakes that the abovementioned domestic and abroad transfers shall not be deemed as a violation to neither under this article nor under the“Law on the Protection of Personal Data”and accepts and undertakes that the“User”has express consent for such transfers. By registering to“Playcell”, the“User”shall deemed to be agreed and showed his/her express consent pursuant to the“Law on the Protection of Personal Data”basing on the approval in this respect conveyed as “in case that I become a member of this website via approving this user agreement, I accept giving authorization to the procession of my data” while registering to the“Website”. Without prejudice to the provisions of this Agreement,“Playcell”shall not share certainly with third persons the personal informations obtained within the scope of this Agreement, in a manner violating the“Law on the Protection of Personal Data”or apart from the conditions of this Agreement and shall not use for commercial purposes in any non-operating reason.

11.13.Sanal Pos/Kredi Kartı ödeme seçeneği ile yapılan işlemler söz konusu olduğunda“Kullanıcı”nın, ödeme sayfasında istenilen kredi kartı bilgileri,“Playcell”den alışveriş yapan“Kullanıcı”ların güvenliğinin en üst seviyede temin edilmesi amacıyla hiçbir şekilde“Playcell”in veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır.

11.13.In order to provide top level security for the“User”s who make shopping on“Playcell”during their transactions requiring Virtual Pos/Credit Card payment option, the credit card details demanded on the payment page are not kept on“Playcell”or in the servers of the companies who give services to it.

11.14.“İnteltek”,“Kullanıcı”ların bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir:

a) Resmi makamlardan“Kullanıcı”ya yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda,

b)”Kullanıcı”nın sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda,

c) Üyeliği Sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir“Kullanıcı”nın yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda,

d)“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”ya da sair mevzuatta öngörülmesi halinde.

11.14. “İnteltek”has the right to share the“User”s informations in case one or all of the belowmentioned conditions occur:

a) In case that a criminal complaint or a criminal investigation request arrives from governmental authorities towards the“User”,

b) In the event that a sabotage or attack of the“User”which disrupts working of the system is detected,

c) In case that a“User”, whose membership is cancelled due to reasons arising from the agreement, repeats the breach of the agreement by registering again,

d) In case that the“Law on the Protection of Personal Data”or any other legislation requires.

11.15.“Kullanıcı”lara sunulan içeriğin kalitesini artırmak, bazı hizmetlere doğrudan ulaşılabilmesini sağlamak için“Kullanıcı”’nın ayrıca bir onay vermesi halinde coğrafi konum bilgisine ilişkin veri kullanılabilir.

11.15.In order to increase the quality of the content provided to the“User”s and to enable reaching directly to some services, data regarding location details may be used with a separate approval of the“User”.

11.16.E-posta iletişimlerinde, mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliği garanti altına alınamadığı için, gönderilecek e-postaların güvenliğinden“Kullanıcı”sorumludur.

11.16.In case the message is unencrypted during email communications, the“User”is responsible from the security of the emails to be sent, as the security of the message cannot be guaranteed.

11.17.“Kullanıcı”lar,“İçerik”lerde yer alan kişisel bilgiler ve kişilere ait özel hayata ilişkin bilgiler ve/veya“İçerik”ler bakımından söz konusu kişisel hak sahibi kişilerden gerekli izinleri aldıklarını, bir başkasının kişisel haklarını, gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da başka mülkiyet hakları dâhil her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları ile korunan“İçerik”leri, bilgileri; sahibinden ya da hakları elinde bulundurandan, önceden yazılı izin almaksızın“Playcell”kapsamında kullanmayacaklarını aksi takdirde doğacak cezai ve hukuki sorumluluğun“Kullanıcı”nın kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

11.17.The“User”s accept and undertake that the“User”has got the required permissions from the owners of the personal right related to the personal informations in the“Content”s and informations related to private life of persons and/or in terms of“Content”s and that the“User”shall not use within the scope of“Playcell”the“Content”s and informations protected by any sort of intellectual and industrial property right including other ownership rights which violates any others personal right, right of privacy or right of publication without taking prior written consent from the owner or holder of these rights. Otherwise, the“User”accepts and undertakes to be held liable from any criminal and legal responsibility which will arise.

11.18.Bu Sözleşme’yi onaylayarak“Playcell”e üye olan“Kullanıcı”, kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesine ve“Playcell”e üye olmak üzere ilettiği kişisel bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması (yurt dışına aktarım dahil) ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına açıkça onay vermektedir.

11.18.The“User”who becomes a member of“Playcell”by approving this“Agreement”, clearly approves the commercial electronic messages to be sent to himself/herself and to the saving, process, transfer (including transfers to abroad) and sharing under the“Law on the Protection of Personal Data”of the personal data transmitted for the registration to“Playcell”.

11.19.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11 numaralı maddesi gereğince;“Kullanıcı”, Veri Sorumlusu sıfatıyla“İnteltek”’e başvurarak,

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 7 no’lu maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki hakları uyarınca yapılan işlemlerin,kişisel verilerin yurtiçinde ve yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

11.19.Pursuant to article 11 of the“Law on the Protection of Personal Data”numbered 6698, by applying to“İnteltek”as Data Controller, the“User”has the right;

 • To learn if his/her personal datas are processed or not,
 • If it is processed, to demand information related to this,
 • To learn the processing purpose of his/her personal datas and if these datas are used in a manner which fits the relevant purpose,
 • To know domestic or abroad third persons that his/her personal datas are transferred,
 • To demand deletion or destruction of personal datas under Article 7 of the“Law on the Protection of Personal Data”,
 • To demand notification about the transactions made pursuant to his/her rights mentioned above such as rectification, deletion and destruction to the third persons that the personal datas are domestic and abroad transferred,
 • To appeal against an adverse result arising from analysis, done exclusively via automatic systems, of your processed personal datas,
 • To demand recovery in case a loss arises from illegal processing of personal datas in a manner violating the“Law on the Protection of Personal Data”.

11.20.“Kullanıcı”,“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun uygulanmasıyla ilgili taleplerini ve kişisel verileriyle ilgili her türlü sorusunu“İnteltek”Şirket Merkezi olan Uniq İstanbul, Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No: 4/B – 601 Kat: 5 34396 Sarıyer/İstanbul adresine (noter, iadeli taahhütlü mektup vb.) yazılı olarak iletebilir.

11.20.The“User”may transmit any of his/her requests regarding the application of the“Law on the Protection of Personal Data”and any of his questions regarding his/her personal datas in written form (notarized, registered letter with return receipt) to Uniq İstanbul, Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No: 4/B – 601 Kat: 5 34396 Sarıyer/İstanbul which is the headquarters adress of“İnteltek”.

12. MUVAFAKAT

12. CONSENT

12.1.“Kullanıcı”, “Playcell”e üyelik sırasında verdiği iletişim bilgileri aracılığı ile“İnteltek”in ve“Playcell”kapsamında sunulan hizmet ve“İçerik”lerle bağlantılı olarak“İnteltek”eve/veya işbirliği içerisinde olduğu kuruluşlara ilişkin çeşitli ve yeni ürün-hizmetlerin tanıtım ve pazarlanması amacıyla ve genel/özel imkanların duyurulması için“İnteltek”tarafından kendisine 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) çerçevesince ticari elektronik iletiler(telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri)gönderilmesine işbu Sözleşme sona erse dahi reddetme hakkını kullanıncaya kadar süresiz olarak geçerli şekilde onayı olduğunu kabul ve beyan eder.

“Kullanıcı”,“Playcell”tarafından kendisine yapılan bu maddeye konu bildirim veya bilgilendirmeleri almak istememesi halinde“Playcell”de bu amaçla tahsis edilmiş üyelikten ve/veya bildirimden ayrılma talebini ücretsiz olarak ilgili bildirimde kendilerine sunulan "Bilgilendirme / Bildirim Listesinden Ayrılmak İstiyorum" seçeneğini işaretleme yöntemiyle“Playcell”e iletebilir.

12.1. Unless the“User”uses its right of refusal,

the“User”accepts and declares giving an indefinite approval (even this Agreement is terminated) in favor of“İnteltek”and/or in favor of the institutions which are in cooperation with“İnteltek”to send commercial electronic messages(having data, voice and image content and which are sent through telephone, call centers, facsmile, automatic calling machines, smart voice recorder systems, email, small message services for commercial purposes)pursuant to the Law on the Regulation of Electronic Commerce numbered 6563 (“Law”) and the Regulation on Commercial Communication and Commercial Electronic Messages for the purposes of declaring general/special possibilities and promoting and marketing various and new products-services in relation to the services and“Content”s provided under“Playcell”through the contact information provided by the“User”while registering to“Playcell”.

If the“User”does not wish to receive the notice or informations subject to this article, the“User”may transmit“Playcell”his request to leave the membership and/or notification assigned on the“Playcell”for this purpose through the way of clicking “I Want to Quit From The Information/Notification List” option.

12.2.“Playcell”ve“Kullanıcı”ları bu maddeye konu e-mail ve SMS bildirimlerinin veya tanıtımlarının kişisel verilerinin ihlali yahut hukuka aykırı depolanması, saldırgan reklam, haksız rekabet veya pazarlama mahiyeti arz etmeyecek şekilde kendi muvafakatleri ve rızaları ile yapıldığını“Playcell”“İçerik”ve hizmetlerini kullanmakla kabul etmiş olurlar.

12.2.By using“Playcell”“Content”and services, the“User”s are deemed to be agreed that the email and SMS notices or advertisements subject to this article are sent within their own consent and will and do not constitute violation or illegal saving of personal data, offensive advertisement, unfair competition or marketing.

13. TAZMİNAT VE RÜCU HAKKI

13. RIGHT OF INDEMNITY AND RECOURSE

“Kullanıcı”, bu Sözleşme ile doğrudan veya dolaylı olarak“Kullanıcı”nın hatası ile ilişkili şekilde veya“Kullanıcı”nın site içerik ve/veya hizmetlerini ve/veya site aracılığıyla erişim sağlanan/edinilen 3 üncü kişi veya kurumlara ait ürün, hizmet veya içeriklerin kötüye/hatalı kullanımından kaynaklı biçimde; site gizlilik politikası veya diğer belge ve kural dökümanlarını ve/veya başta 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda belirtilen haklar olmak üzere ilgili yasal düzenlemeleri ihlal etmesinden ötürü oluşan her nevi dava, iddia, zarar, kayıp, sorumluluk ve masrafa (avukatlık ücretleri dâhil) karşı, bunların tamamının bizzat ve tek başına kendisi tarafından karşılanacağını ve “İnteltek”i bu nevi giderlerden muaf kılacağını kabul ve taahhüt eder.

The“User”accepts and warrants that any lawsuit, claim, damage, loss, liability and expense (including attorney-fee) arising from the violation of the privacy policy or other certificate and rule document and/or related legislative regulation especially the rights determined under the Law on Intellectual and Artistic works numbered 5846 due to the abuse/misuse of the website“Content”and/or services and/or product, service or contents owned by third parties accessed/acquired through website directly with this Agreement or indirectly in relation with the“User”s fault, will be personally and singly covered by himself and immunizes“İnteltek”from these sort of expenses.

14. GARANTİDEN MUAFİYET

14. EXEMPTION FROM GUARANTEE

14.1.“İnteltek”,“Playcell”ve“İçerik”lerine, hizmetlerine veya“Playcell”aracılığıyla erişim sağlanan/edinilen her nevi“İçerik”ve hizmetlere dair“Kullanıcı”ya yönelik olarak; ayıba, zapta, üçüncü kişi mülkiyetine, fikri hak sahipliğine, devamlılığa, doğruluğuna, güvenilirliğine, kalitesine, kesintisizliğe, içeriğin/hizmetin olduğundan başka bir vasfına veya içeriğin/hizmetin varlığının veya yayının devam ettiği sürenin dışında kalan zaman dilimine dair herhangi bir taahhüt veya garanti vermez.

14.1. “İnteltek”does not give any undertaking or guarantee in relation to the“Website”andits“Content”s, services or any sort of“Content”s and services accessed/acquired through the“Website”for any defect, detain, third person ownership, ownership of intellectual property right, persistence, correctness, reliability, quality, continuity, any qualification different from those the content/service currently has or about the time zone which stays out of the time that the publication continues intended for the“User”.

14.2.“İnteltek”in ilgili“İçerik”ve hizmetlere dair garanti muafiyetine dair yukarıdaki hüküm,“İnteltek”in sayılanlara dair kasıtlı eylemlerde bulunduğu, bulunacağı, bu şekilde hedefler ve uygulamalar gözettiği yahut gözeteceği şeklinde yorumlanamaz.

14.2.The abovelisted provision regarding“İnteltek”’s exemption from guarantee with respect to the relevant“Content”and services shall not be interpreted as if“İnteltek”is taking or may take in the time to come an intentional action or as if“İnteltek”is seeking or may seek in the future such sort of targets and implementations.

15. ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME

15. CHARGING AND PAYMENT

15.1.“Playcell”de sunulan“İçerik”ve hizmetlerin ve/veya“Playcell”aracılığıyla erişim sağlanan/edinilen ürün,“İçerik”ve hizmetlerin bir kısmı ücretli ve bir kısmı ücretsiz olabilir. (Kısaca“Ürün veya Hizmetler”).“Playcell”üzerinden satışa konu edilen“Ürün veya Hizmetler”den (örnek mahiyetinde olup bunlarla sınırlı olmamak üzere oyun kodları, ön ödemeli araçlar, elektronik pinler ve benzeri) hangisinin, hangi şekilde, hangi süre boyunca, ne şekilde ücretlendirileceğini veya ücretsiz sunulacağını, satın alma koşullarına ilişkin hususları belirleme hak ve yetkisi“İnteltek”e ve/veya“İnteltek”in ilgili 3 üncü kişi veya kurum iş ortaklarına aittir.“Playcell”de sunulan veya“Playcell”aracılığıyla erişim sağlanan her nevi oyun, yayın, hizmet,“İçerik”ve diğer unsurlardan ücretsiz olanların, sayılanların kararı ile daha sonra ücretli şekilde sunulması mümkündür. Aynı şekilde ücretli şekilde sunulan“İçerik”lerin de aynı şekilde daha sonra daha düşük ücretle veya ücretsiz şekilde sunulmasına da karar verilebilir.

15.1. “Content”and services presented on“Playcell”and/or products,“Content”and services accessed through“Playcell”may be partially paid and partially free. (Briefly“Products and Services”).“İnteltek”and/or its third party business partners has the right and authority to choose the“Products and Services”(as an exemplary but not limited with game codes, prepayable tools, electronic pins etc.) which are subject to sales, to determine the manner of their sales, to identify their duration of sales, the terms of purchase, the way of charge or to present them free of charge on the“Playcell”. Any type of game, publication, service,“Content”and other element which are presented on“Playcell”for free, may later be presented for a fee with a decision of“İnteltek”and/or its third party business partners. Similarly,“Content”s which are presented for a fee may lately be presented for a lower fee or free of charge with a decision of“İnteltek”and/or its third party business partners.

15.2.“Playcell”üzerinden yapılan her nevi“Kullanıcı”işlemi ve bunların varsa işlem bedelleri“Kullanıcı”nın tasarruf ve sorumluluğundadır.

15.2.Any kind of“User”transaction made on“Playcell”and their transaction costs, if exists, are at the disposal and responsibility of the“User”.

15.3.“Kullanıcı”“Playcell”den sunulan ödeme işlemlerine ilişkin seçeneklerden kendisinin karar verdiği ve uygun bulduğunu kullanabilir.“Kullanıcı”nın bu ödeme alternatifi seçeneğin tabi olduğu teknik ve prosedürel kurallara uygunluğunu sağlama mükellefiyeti bizatihi kendisine aittir.“Playcell”deki hizmet veya“İçerik”lerin ücretlendirilmesi, ücretsiz şekilde sunulması, ücretlerinde değişiklik yapılması hak ve yetkisi bizatihi“İnteltek”e aittir.“Playcell”üzerinden“Kullanıcı”ların kullanımına sunulan 3 üncü kişi veya kurumlara ait ödeme sistem yapıları ve bunlara ilişkin hizmetlere erişim sağlanan kişi veya kurumlara karşı münhasır sorumluluk bu sistem ve hizmetleri sunanlara ait olup“İnteltek”e bu sebeple sorumluluk tevcih edilemez.

15.3.The“User”may use any of the options that he has decided and deemed appropriate regarding the payment transactions presented on“Playcell”.It is under the“User”s responsibility to provide the technical and procedural compability of this alternative payment option. The right and authority to set a price for the“Content”s or services presented on“Playcell”, to present them for free, to change their prices are belongs to“İnteltek”by itself. The exclusive responsibility about the payment system configurations and their services which are owned by third persons and presented on“Playcell”for the usage of the“User”s belongs to those who provide such system and services any responsibility for this reason shall not be claimed against“İnteltek”.

15.4.“Kullanıcı”nın ödemeye yönelik işlemleri“Playcell”ara yüzü üzerinden banka ve“Kullanıcı”bilgisayarı arasında gerçekleşmekte olup bu işlemlere ilişkin“İnteltek”tarafından sunulan hizmet burada açıklanan ile sınırlıdır.

15.4.The“User”s payment transactions are realized between the bank and the“User”s computer via the inferface of“Playcell”and the service of“İnteltek”about these transactions is only limited with the explained hereby.

15.5.“Kullanıcı”nın“Playcell”den yapacağı ödemelerden kaynaklanan zararlandırıcı sonuçların tazmin edilmesinden“İnteltek”mesul değildir.

15.5. “İnteltek”is not responsible to compensate the harmful results of the payments which will be done by the“User”on“Playcell”.

16. İÇERİK UYGUNLUĞU

16. CONTENT COMPABILITY

16.1.“Playcell”deki veya“Playcell”aracılığıyla erişim sağlanan/edinilen her nevi oyun, yayın,“İçerik”ve diğer unsurların ve özellikle oyunların,“Kullanıcı”yaş gruplarına uygunluğunu denetlemek ve bu hususta karar vermek yetkisi“Kullanıcı”lara aittir.“İnteltek”,“Playcell”deki tüm“İçerik”lerin yaş gruplarına göre uygunluğu hakkında bağlayıcı olmamak kaydıyla varsa yetkili resmi makamların yapmış olduğu değerlendirmeleri“Kullanıcı”ile paylaşabilir.

16.1.The“User”s are entitled to control and decide on the appropriateness of all kinds of games, publications,“Content”and other elements, especially the appropriateness of the games on“Playcell”or accessed through“Playcell”to the age groups.“İnteltek”may share with the“User”the evaluations, if exists, made by the competent public authorities regarding the appropriateness of the“Contents”on“Playcell”to the age groups provided that being non-binding.

16.2.“Kullanıcı”nın yaşının yasal rüşt sınırının altında olması halinde;“İçerikler”den istifade etmeden evvel, yasal temsilcilerine ilgili“İçerikler”i bildirmesi, tercih ettiği“İçerikler”in kendi yaş grubu için uygunluğunu sorması ve onun onayı ile ilgili“İçerik”ten yararlanması, kullanması ve kullanmaya devam etmesi önemle önerilmektedir.

16.2.If the age of the“User”is below the legal age limit; it is strongly recommended to the“User”to notify the“Content”to its legal representatives before exploiting from these“Contents”, to ask the appropriateness of the choosen“Contents”for the“User”s age group and to exploit, use and continue to use the“Content”in connection with the“User”s legal representatives approval.

16.3.“Playcell”üzerinde sunulan veya aracılığıyla erişim sağlanan“İçerikler”de ve özelliklerde oyunlarda kullanılmak üzere edinilen her nevi aracın satış ve ediniminde işlem yapan“Kullanıcı”nın gerekli yasal rüştü haiz olması hukuki bir gereklilik olup bu gereği yerine getiremeyenlerin yasal temsilcilerinin izni ve gözetimi ile ilgili işlem ve edinimi gerçekleştirmeleri önerilmekte ve ilgili işlemler bu şekilde icra edilmiş olarak kabul edilmektedir.

16.3.Fulfilling the legal age limit is a legal requirement for the“User”who is involved in the sales and acquisition of all kinds of vehicles acquired to be used in the games and the“Contents”presented on or accessed through“Playcell”. It is recommended for the“User”s who do not fulfill this requirement to be accompanied by permission and supervision of their legal representatives related to the relevant transactions and acquisitions and the related transactions are deemed to be carried out in this way.

16.4.“Playcell”den sunulan“İçerik”ve hizmetlerden ötürü“Kullanıcı”nın diğer kişi veya kurumlar ile arasındaki hiçbir hukuki ilişkinin yahut taahhüdün garanti edilmesi söz konusu olmayıp bu Sözleşme’nin bu şekilde yorumlanması“İnteltek”tarafından reddedilmektedir.“İnteltek”,“Kullanıcı”ların“Playcell”ile ilgili uhdelerinde bulundurdukları her nevi verinin güvenliğinin sistemsel temini bakımından elinden gelen özen ve çabayı sergiler. Ancak bu durum“İnteltek”in“Kullanıcı”hesaplarından, hesap erişim bilgilerinin güvenliğinden ve diğer“Playcell”“İçerik”lerinden her hal ve şart altında tek başına sınırsız sorumluluğunun bulunduğu şeklinde yorumlanamaz.

16.4.Any legal relation or commitment between the“User”and other real person or institution, arising from the“Content”and services presented on the“Playcell”, is not guaranteed and the interpretation of this Agreement in this manner is rejected by“İnteltek”.“İnteltek”makes every effort to provide systematic security of any kind of information that the“User”holds in relation to“Playcell”. However, this can not be interpreted under any circumstance as the unlimited liability of“İnteltek”from the“User”accounts, the security of the account access information and other“Playcell”“Content”.

17. BAŞLIKLAR VE YORUM

17. TITLES AND INTERPRETATION

Bu Sözleşme’de kullanılan madde başlıklarına sadece okuma ve anlaşılma kolaylığı sağlanması amacıyla yer verilmiştir. Madde başlıkları Sözleşme’nin yorumlanmasında dikkate alınmaz ve başka herhangi bir hukuki sonuç doğurmaz.

The titles of the articles used in this Agreement are included only for the purpose of facilitating reading and comprehension. The titles of the articles are not considered in the interpretation of the Agreement and do not give rise to any other legal consequences.

18. KISMİ GEÇERSİZLİK

18. PARTIAL INVALIDITY

Bu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz bulunması halinde, söz konusu hüküm tarafların niyetini etkileyecek şekilde müsaade edilen en son dereceye kadar söz konusu hükmü uygulanabilir kılmak için gerektiği ölçüde yeniden düzenlenecektir ve bu Sözleşme’nin kalan kısmı bundan etkilenmeden tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. Ancak ilgili hükmün yeniden düzenlenemeyeceğinin tespit edilmesi durumunda ilgili hükmün bu şartlardan ayrılabilir olduğu kabul edilecek ve geri kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

If any provision of this Agreement is found to be invalid or unenforceable for any reason, such provision shall be re-arranged to the extent permitted by applicable law and to the extent permissible so as to affect the intent of the parties and the remaining parts of this Agreement shall be fully remain in effect. However, in case it is determined that the relevant provision is not suitable to be reformulated, then, the relevant provision shall be deemed severable from these terms and shall not affect the validity and applicability of the remaining provisions.

19. SINIRLANDIRILMIŞ SORUMLULUK BEYANI

19. STATEMENT OF RESTRICTED RESPONSIBILITY

19.1.“İnteltek”, zaman ve Sözleşme’nin yürürlük süresi ile sınırlı olmaksızın; hiçbir hal ve şart altında, akdi, haksız fiil niteliğinde, objektif sorumluluk veya diğer hiçbir hukuki sorumluluk düzenlemesine veya prensibine dayanılarak;“İnteltek”in ilgili zararların gerçekleşme olasılığından haberdar olduğu veya haberdar olması gerektiği durumlarda dahi ve/veya bu şekilde bir iddia veya talepte bulunularak;“Playcell”ve“İçerik”lerinin veya hizmetlerinin“Kullanıcı”tarafından kullanımı, kullanılamaması veya yanlış/kötüye kullanımından kaynaklı her nevi doğrudan, dolaylı, tesadüfi, sonuç odaklı, kişisel, cezai veya çoklu zarar tazminatlarından; her tür ağır ihmalden kaynaklanan zararlardan ve sonuçlardan ötürü“Kullanıcı”ya veya“Kullanıcı”ile olan irtibatından neşet eden her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilere karşı herhangi bir şekilde sorumlu olmayacaktır.

19.1.Without being restricted by time and duration of the Agreement,“İnteltek”shall not be responsible in any condition and circumstance against the“User”or any third parties that arises from“İnteltek”s relation with the“User”, from any direct, indirect, accidental, result-based, personal, punitive or multiple loss indemnities; losses and results arising from any gross negligence occurred due to the use, failure to use or misuse/abuse of the“Playcell”and“Contents”or services, relying on any contractual, wrongful act in nature, objective responsibility or any other regulation or principle of legal responsibility, even in cases where“İnteltek”is informed or should be informed about the relevant damages are likely to occur, and / or that a claim or request has been made in this manner.

19.2.“Kullanıcı”, bu Sözleşme kapsamında sahip olduğu hak ve yetkilerin üçüncü kişiler tarafından ihlali halinde bu ihlalden ötürü, ihlal eyleminde bulunanlara mukabil dava ikame etme veya şikâyette bulunma hakkını haizdir. Bu gibi durumlarda“İnteltek”,“Kullanıcı”yı, resmi makam ve merciler nezdinde ilgili hakkının veya yetkisinin dayanağı olan varsa uhdesindeki dijital veri ve delillerin, yasal saklama süresi içinde ve resmi makam veya merciler tarafından talep edilmesi şartıyla, bunları sunarak, destekleyebilir.

19.2.The“User”has the right to file a lawsuit or to make a claim against third parties who violates his rights and authorities that he holds under this Agreement. In such cases, providing the request of the competent authorities,“İnteltek”may give support to the“User”by submitting digital data and evidence that constitutes a basis to the“User”s relevant right or authority within the legal preservation period.

19.3. “Kullanıcı”, hiç bir hal ve şart altında“İnteltek”e karşı, ilgili ihlale konu işlem için İnteltek’e ödediği meblağdan daha fazlası için talepte bulunamaz.

19.3.In any condition and circumstance, the“User”shall not make a request from“İnteltek”a higher amount than the unique amount paid for the relevant transaction.

20. MUCBİR SEBEPLERİN ETKİSİ

20. FORCE MAJEUR

“İnteltek”, mücbir sebepler, doğal afetler, savaş, terör saldırıları, ayaklanma, ambargo, mülki veya askeri idarelerin uygulamaları, yangın, sel, kaza, grev veya ulaşım imkânlarının kısıtlanması, yakıt, enerji, işgücü veya malzeme sıkıntıları gibi“İnteltek”’in kontrolü dışında oluşan ve önceden tahmin edilmesi pek güç sebep ve olaylar nedeniyle bu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememesi dâhil ancak bununla sınırlı olmaksızın“İnteltek”in kontrolü dışında meydana gelen olaylardan dolayı gecikmelerden veya bu Sözleşme’yi ifa edememekten sorumlu olmayacaktır.

“İnteltek”shall not be liable from any delay or failure to exercise this Agreement, including but not limited with failing to perform its obligations under this Agreement, due to the causes and events which are very difficult to predict and occurred out of the control of“İnteltek”, such as acts of god, natural disasters, war, terrorist attacks, revolt, embargo, treatments of civil or military administrations, fire, flood, accident, strike or restrictions of transportation opportunities, distresses of fuel, energy, labor or material.

21. TEMLİK ve NAKİL

21. ASSIGNMENT and TRANSFER OF THE RIGHTS

21.1.“Kullanıcı”, bu Sözleşme kapsamında veya“Playcell”de sunulan hizmet veya“İçerik”lerin üzerinde doğrudan veya dolaylı şekilde uhdesinde bulundurduğu hiçbir hak veya yetkiyi, bunlarla ilgili elde bulundurma dayanağının varsa bile mülkiyet vasfı bulunması dikkate alınmaksızın,“İnteltek”in yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü kişi veya kurumlara devredemez.

21.1.The“User”shall not assign any of his rights and authorities that he directly or indirectly holds on the services or“Contents”provided on“Playcell”or within the scope of this Agreement to any third parties without taking written consent of“İnteltek”.

21.2.“İnteltek”, bu Sözleşme kapsamında tanzim olunan veya ilgili“İçerik”ve hizmetlerle ile ilgili olarak sahibi olduğu her nevi hak veya yetkiyi yahut borçlarını veya yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen; her zaman için, üçüncü kişi veya kurumlara devir veya temlik yahut nakil edebilir.

21.2. “İnteltek”may any time partially or completely assign or transfer or transmit its rights or authorities or its debts or obligations regulated within the scope of this Agreement or regarding the relevant“Contents”and services owned by“İnteltek”to any third parties.

22. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

22. APPLICABLE LAW

22.1.Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde münhasıran İstanbul Çağlayan Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde“İnteltek”defter ve kayıtları münhasır delil vasfında olmak üzere kabul edilmiştir. Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kanunları tatbik edilir.

22.1.Any disputes arising out of the implementation of this Agreement shall be resolved by Istanbul Caglayan Courts and Execution Offices and the books and records of“İnteltek”shall be deemed as exclusive evidence. The laws of Turkish Republic shall be applied for the settlement of disputes arising out of the application of this Agreement, except for the conflict of laws rules.

22.2.“Kullanıcı”, bu Sözleşme kapsamında ürün satışına ilişkin karşılaştığı sorunlar konusunda öncelikli olarak destek@playcell.com adresinden“İnteltek”e şikâyet bildiriminde bulunacaktır.“İnteltek”, şikâyet üzerine“Kullanıcı”nın haklarını gözeterek en kısa sürede sorunu çözmeye çalışacaktır.“İnteltek”tarafından çözüm sağlanamaması veya sunulan çözüm“Playcell”için uygun bulunmaması halinde, ürün bedeline göre“Kullanıcı”nın yerleşim yerinin bulunduğu veya satışın gerçekleştiği yerdeki tüketici hakem heyetine ya da tüketici mahkemesine başvurma hakkı saklıdır.

22.2.The“User”shall make a complaint to“İnteltek”at support@playcell.com in priority for the encountered issues related to product sales under this Agreement.“İnteltek”shall try to solve the problem as quickly as possible by observing the rights of the“User”upon complaint. In case“İnteltek”has not been able to provide a solution or the offered solution does not found suitable for“Playcell”then the“User”willreserve its right to appeal to the consumer court or to the consumer arbitration committee located at his residential area or at the place where the purchase is realized by considering the product amount.

23.SÖZLEŞMENİN ETKİSİNİN YORUMLANMASI

23. INTERPRETATION OF THE AGREEMENT

Bu Sözleşme’nin“Kullanıcı”tarafından kabul edilmesi,“İnteltek”ve“Kullanıcı”arasında akdedilerek tatbik edilmesi veya“Kullanıcı”nın“Playcell”i veya“İçerik(ler)”ini kullanması“Kullanıcı”ve“İnteltek”arasında herhangi bir ortak girişim, ortaklık, istihdam veya temsilcilik ilişkisi yaratmaz; bu şekilde bir yoruma mesnet gösterilemez. Bu Sözleşme, taraflarının arasında varsa daha evvel akdedilen diğer akdi ilişkileri, bu Sözleşme hükümleri ile çatışmadığı ölçüde etkilemez.

The acceptance of this Agreement by the“User”, the implementation of this Agreement by being executed between“İnteltek”and the“User”or the usage of“Playcell””or its“Contents”by the“User”, shall not create any joint venture, partnership, employment or representation relationship and shall not constitute a basis to an interpretation in this manner. This Agreement does not affect other contractual relationships, if any exists, between its parties to the extent that they conflict with the provisions of this Agreement.

24. FERAGAT EDİLMEZLİK

24. NO WAIVER

“Inteltek”in bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü uygulamaması, hiçbir durumda ilgili hükümden şu anda veya gelecekte feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacak veya hiçbir şekilde taraflardan herhangi birinin ilgili hükmü veya diğer hükümlerden herhangi birini uygulama hakkını etkilemeyecektir.

“İnteltek”in bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünden veya şartından kesin olarak feragat etmesi söz konusu hükme veya şarta gelecekte uygun hareket etme yükümlülüğünden de feragatini teşkil etmez.

KVK Rıza İptal Başvuru Formunu İndirmek içintıklayınız.

The failure of“İnteltek”to exercise any term of this Agreement shall not be interpreted as a current or future waiver from the relevant term or shall not affect any of the parties’ rights to exercise the relevant or any other term of this Agreement.

“İnteltek”s certain waiver from any term or condition of this Agreement does not constitute a waiver from the obligation to act in accordance with the aforesaid term or condition in the future.